Interkommunala ersättningar

ARKIV:
PEDAGOGISK OMSORG, FRITIDSHEM, FÖRSKOLA,
FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, ISGR

Prislista 2017

Sammanställning avseende pris för 2017 för förskola
Barn 1-2 år med upp till 15 timmar 64 686 kr/år
Barn 1-2 år med mer än 15,01 timmar 161 715 kr/år
Barn 3-5 år med upp till 15 timmar 43 986 kr/år
Barn 3-5 år med mer än 15,01 timmar 109 966 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2017 för pedagogisk omsorg
Barn 1-2 år med upp till 15 timmar 51 212 kr/år
Barn 1-2 år med mer än 15,01 timmar 128 031 kr/år
Barn 3-5 år med upp till 15 timmar 34 824 kr/år
Barn 3-5 år med mer än 15,01 timmar 87 061 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2017 för förskoleklass
Förskoleklass 50 002 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2017 för grundskola
Grundskola årskurs 1-6 82 153 kr/år
Grundskola årskurs 7-9 98 583 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2017 för fritidshem
Fritidshem årskurs F-3 29 300 kr/år
Fritidshem årskurs 4-6 9 962 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2017 för grundsärskola
Nivå 1 573 177 kr/år Nivå 2 406 732 kr/år
Individintegrerade elever efter samråd mellan kommunerna

Sammanställning avseende pris för 2017
för fritidshem för grundsärskola

Nivå 1 204 429 kr/år Nivå 2 145 064 kr/år
Individintegrerade elever efter samråd mellan kommunerna

Interkommunal ersättning ISGR inom förskoleklass, grundskola, fritidshem, kalenderåret 2017 – Prislista

Sammanställning avseende pris för 2017 för ISGR
ISGR, Svenska sektionen
Förskoleklass 52 002 kr/år
Fritidshem F-3 30 472 kr/år
Fritidshem 4-6 10 360 kr/år
Årskurs 1-6 85 439 kr/år
Årskurs 7-9 102 526 kr/år

ISGR, Internationella sektionen
Årskurs 0-5 86 855 kr/år
Årskurs 6-9 102 950 kr/år


Prislista 2016

Sammanställning avseende pris för 2016 för förskola
Barn 1-2 år med upp till 15 timmar 59 503 kr/år
Barn 1-2 år med mer än 15,01 timmar 148 756 kr/år
Barn 3-5 år med upp till 15 timmar 40 462 kr/år
Barn 3-5 år med mer än 15,01 timmar 101 154 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2016 för pedagogisk omsorg
Barn 1-2 år med upp till 15 timmar 53 069 kr/år
Barn 1-2 år med mer än 15,01 timmar 132 673 kr/år
Barn 3-5 år med upp till 15 timmar 36 087 kr/år
Barn 3-5 år med mer än 15,01 timmar 90 218 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2016 för förskoleklass
Förskoleklass 47 187 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2016 för grundskola
Grundskola årskurs 1-6 79 470 kr/år
Grundskola årskurs 7-9 95 364 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2016 för fritidshem
Fritidshem årskurs F-3 29 122 kr/år
Fritidshem årskurs 4-6 9 902 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2016 för grundsärskola
Nivå 1 543 431 kr/år
Nivå 2 388 575 kr/år
Individintegrerade elever efter samråd mellan kommunerna

Sammanställning avseende pris för 2016 för fritidshem för grundsärskola
Nivå 1 199 142 kr/år
Nivå 2 142 394 kr/år
Individintegrerade elever efter samråd mellan kommunerna

Sammanställning avseende pris för 2016 för ISGR
Svenska sektionen
Samma ersättning som övriga kommuner (följer GR:s prislista)

Internationella sektionen
Årskurs 0-5 81 789 kr/år
Årskurs 6-9 96 946 kr/år

2015

Sammanställning avseende pris för 2015 för förskola
Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften

Barn 1-2 år med upp till 15 timmar 58 791 kr/år
Barn 1-2 år med mer än 15,01 timmar 146 977 kr/år
Barn 3-5 år med upp till 15 timmar 39 978 kr/år
Barn 3-5 år med mer än 15,01 timmar 99 944 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2015 för pedagogisk omsorg
Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften

Barn 1-2 år med upp till 15 timmar 48 455 kr/år
Barn 1-2 år med mer än 15,01 timmar 121 137 kr/år
Barn 3-5 år med upp till 15 timmar 32 949 kr/år
Barn 3-5 år med mer än 15,01 timmar 82 373 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2015 för förskoleklass
Förskoleklass 43 571 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2015 för grundskola
Grundskola årskurs 1-6 76 836 kr/år
Grundskola årskurs 7-9 92 203 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2015 för fritidshem
Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften

Fritidshem årskurs F-3 29 636 kr/år
Fritidshem årskurs 4-6 10 076 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2015 för ISGR
Svenska sektionen
Samma ersättning som övriga kommuner (följer GR:s prislista)

Internationella sektionen
Årskurs 0-5   79 729 kr/år
Årskurs 6-9 94 504 kr/år


2014

Interkommunal ersättning för förskoleverksamhet

Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften
Förskola Barn 1-2 år med upp till 15 tim                          57.368 kr/år
Förskola Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim                   143.420 kr/år
Förskola Barn 3-5 år med upp till 15 tim                          39.010 kr/år
Förskola Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim                     97.525 kr/år

Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften
Pedagogisk omsorg Barn 1-2 år med upp till 15 tim          46.704 kr/år
Pedagogisk omsorg Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim   116.761 kr/år
Pedagogisk omsorg Barn 3-5 år med upp till 15 tim          31.759 kr/år
Pedagogisk omsorg Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim     79.397 kr/år

Interkommunal ersättning för grundskola, förskoleklass och fritidshem

Förskoleklass           44.662 kr/år
Grundskola åk 1-6    75.652 kr/år
Grundskola åk 7-9    90.782kr/år

Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften
Fritidshem åk F-3     30.336 kr/år
Fritidshem åk 4-6     10.333 kr/år

Interkommunal ersättning för ISGR
- Internationella sektionen åk 0-5     77.022 kr/år
- Internationella sektionen åk 6-9     91.293 kr/år

2013

Interkommunal ersättning för förskoleverksamhet

Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften
Förskola Barn 1-2 år med upp till 15 tim                          54.622 kr/år
Förskola Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim                   136.554 kr/år
Förskola Barn 3-5 år med upp till 15 tim                          37.143 kr/år
Förskola Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim                     92.857 kr/år

Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften
Pedagogisk omsorg Barn 1-2 år med upp till 15 tim          43.697 kr/år
Pedagogisk omsorg Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim   109.243 kr/år
Pedagogisk omsorg Barn 3-5 år med upp till 15 tim          29.714 kr/år
Pedagogisk omsorg Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim     74.285 kr/år

Interkommunal ersättning för grundskola, förskoleklass och fritidshem
Förskoleklass           44.699 kr/år
Grundskola åk 1-6    73.510 kr/år
Grundskola åk 7-9    88.212 kr/år

Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften
Fritidshem åk F-3     30.001 kr/år
Fritidshem åk 4-6     10.200 kr/år

Interkommunal ersättning för ISGR
- Internationella sektionen åk 0-5     74.050 kr/år
- Internationella sektionen åk 6-9     87.771 kr/år

2012

Interkommunal ersättning för förskoleverksamhet

Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften
Förskola Barn 1-2 år med upp till 15 tim                          53.371 kr/år
Förskola Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim                   133.428 kr/år
Förskola Barn 3-5 år med upp till 15 tim                          36.292 kr/år
Förskola Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim                     90.731 kr/år

Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften
Pedagogisk omsorg Barn 1-2 år med upp till 15 tim          44.360 kr/år
Pedagogisk omsorg Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim   110.899 kr/år
Pedagogisk omsorg Barn 3-5 år med upp till 15 tim          30.165 kr/år
Pedagogisk omsorg Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim     75.411 kr/år

Interkommunal ersättning för grundskola, förskoleklass och fritidshem
Förskoleklass           22.059 kr/elev och termin
Grundskola åk 1-6    35.061 kr/elev och termin
Grundskola åk 7-9    42.214 kr/elev och termin

Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften
Fritidshem åk F-3     14.486 kr/elev och termin
Fritidshem åk 4-6      6.039 kr/elev och termin

Interkommunal ersättning för ISGR
- Internationella sektionen åk 0-5     35.615 kr/elev och termin
- Internationella sektionen åk 6-9     42.214 kr/elev och termin

2011

Interkommunal ersättning för förskoleverksamhet

Förskola Barn 1-2 år med upp till 15 tim                    50.296 kr/år
Förskola Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim             125.741 kr/år
Förskola Barn 3-5 år med upp till 15 tim                    34.202 kr/år
Förskola Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim               85.504 kr/år

Familjedaghem Barn 1-2 år med upp till 15 tim          43.086 kr/år
Familjedaghem Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim    107.716 kr/år
Familjedaghem Barn 3-5 år med upp till 15 tim           29.299 kr/år
Familjedaghem Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim      73.247 kr/år

Interkommunal ersättning för grundskola, förskoleklass och fritidshem
Förskoleklass             19.421 kr/elev och termin
Grundskola åk 1-6      31.848 kr/elev och termin
Grundskola åk 7-9      38.218 kr/elev och termin
Fritidshem åk F-3       12.364 kr/elev och termin
Fritidshem åk 4-6        4.204 kr/elev och termin

Interkommunal ersättning för ISGR
- Svensk-engelska sektionen samma som för grundskolan
- Internationella sektionen åk 0-5      34.191 kr/elev och termin
- Internationella sektionen åk 6-9      40.527 kr/elev och termin

2010

Interkommunal ersättning för förskoleverksamhet

Förskola Barn 1-2 år med upp till 15 tim                     55.391 kr/år
Förskola Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim              138.478 kr/år
Förskola  Barn 3-5 år med upp till 15 tim                    37.666 kr/år
Förskola  Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim               94.165 kr/år

Familjedaghem Barn 1-2 år med upp till 15 tim           46.063 kr/år
Familjedaghem Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim     115.157 kr/år
Familjedaghem Barn 3-5 år med upp till 15 tim           31.323  kr/år
Familjedaghem Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim      78.307  kr/år

Interkommunal ersättning för grundskola, förskoleklass och fritidshem
Förskoleklass                    19.017 kr/elev och termin
Grundskola åk 1-6             31.711 kr/elev och termin
Grundskola åk 7-9             38.053 kr/elev och termin
Fritidshem åk F-3               15.533 kr/elev och termin
Fritidshem åk 4-6                5.281 kr/elev och termin

Interkommunal ersättning för ISGR
- Internationella sektionen åk 0-5     34 333 kr/elev och termin
- Internationella sektionen åk 6-9     40 695 kr/elev och termin

2009

Interkommunal ersättning för förskoleverksamhet

Förskola Barn 1-2 år med upp till 15 tim                      55.822 kr/år
Förskola Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim               139.555 kr/år
Förskola Barn 3-5 år med upp till 15 tim                     37.959 kr/år
Förskola Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim                94.897 kr/år

Familjedaghem Barn 1-2 år med upp till 15 tim            45.647 kr/år
Familjedaghem Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim     114.117 kr/år
Familjedaghem Barn 3-5 år med upp till 15 tim           31.040 kr/år
Familjedaghem Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim      77.600 kr/år

Interkommunal ersättning för grundskola, förskoleklass och fritidshem
Förskoleklass              20.534 kr/elev och termin
Grundskola åk 1-6       32.369 kr/elev och termin
Grundskola åk 7-9       38.843 kr/elev och termin
Fritidshem åk F-3        16.579 kr/elev och termin
Fritidshem åk 4-6         5.637 kr/elev och termin

Interkommunal ersättning för ISGR
Svensk-engelska sektionen samma som för grundskolan
Internationella sektionen åk 0-5     34.527 kr/elev och termin
Internationella sektionen åk 6-9     40.925 kr/elev och termin

2008

Interkommunal ersättning för grundskola, förskoleklass och fritidshem

Förskoleklass             19.490 kr/elev och termin
Grundskola år1-6        30.424 kr/elev och termin
Grundskola år 7-9       36.508 kr/elev och termin
Fritidshem skolår F-3   15.732 kr/elev och termin
Fritidshem skolår 4-6    5.349 kr/elev och termin

Interkommunal ersättning för ISGR
svensk-engelska sektionen år 1-6   30.730 kr/elev och termin
svensk-engelska sektionen år 7-9   36.877 kr/elev och termin
internationella sektionen år 0-5       33.424 kr/elev och termin
internationella sektionen år 6-9       39.618 kr/elev och termin

2007

Interkommunal ersättning för grundskola, förskoleklass och fritidshem

Förskoleklass         19 082 kr/termin och elev
Grundskola år 1-6   27 821 kr/termin och elev
Grundskola år 7-9   33 386 kr/termin och elev
Fritidshem år F-3    15 447 kr/termin och elev
Fritidshem år 4-6      5 252 kr/termin och elev

Interkommunal ersättning för ISGR
Ersättningsnivåerna är enligt följande:  
Svensk-engelska sektionen årskurs 1-6  29 806 kr/termin och elev
Svensk-engelska sektionen årskurs 7-9  35 768 kr/termin och elev  
Internationella sektionen årskurs 0-5      32 419 kr/termin och elev  
Internationella sektionen årskurs 6-9      38 427 kr/termin och elev

2006

Interkommunal ersättning för grundskola, förskoleklass och fritidshem

Förskoleklass  20 370 kr/termin och elev
Skolår 1-6      27 224 kr/termin och elev
Skolår 7-9      32 669 kr/termin och elev  
Fritidshem      16 485 kr/termin och barn

Interkommunal ersättning för ISGR
Ersättningsnivåerna är enligt följande:  
Svensk-engelska sektionen årskurs 1-6  29 222 kr/termin och elev
Svensk-engelska sektionen årskurs 7-9  35 067 kr/termin och elev  
Internationella sektionen årskurs 0-5      31 783 kr/termin och elev  
Internationella sektionen årskurs 6-9      37 674 kr/termin och elev

2005

Interkommunal ersättning för grundskola, förskoleklass och fritidshem

Förskoleklass                 18.441 kr/termin och elev
Fritidshem                     16.782 kr/termin och elev
Grundskola - skolår 1-6  26.458 kr/termin och elev
Grundskola - skolår 7-9  31.749 kr/ termin och elev.

Interkommunal ersättning för ISGR
Ersättningsnivåerna är enligt följande:  
Svensk-engelska sektionen årskurs 1-6  28.649 kr/termin och elev
Svensk-engelska sektionen årskurs 7-9  34.379 kr/termin och elev
Internationella sektionen årskurs 0-5      31.160 kr/termin och elev
Internationella sektionen årskurs 6-9      36.935 kr/termin och elev

Sexårsverksamhet -gällande ersättningsnivå för varje enskild
kommun inom Göteborgsregionens kommunalförbund
Fritidshem — gällande ersättningsnivå för varje enskild kommun inom
Göteborgsregionens kommunalförbund

2004

Interkommunal ersättning för grundskola, förskoleklass och fritidshem

Förskoleklass                15 788 kr/termin och elev
Fritidshem                     16 142 kr/termin och elev
Grundskola - skolår 1-6  25 836 kr/termin och elev
Grundskola - skolår 7-9  31 003 kr/ termin och elev

Interkommunal ersättning för ISGR
Ersättningsnivåerna är enligt följande:
Svensk-engelska sektionen årskurs 1-6:  27.977 kr/termin
Svensk-engelska sektionen årskurs 7-9:  33.573 kr/termin
Internationella sektionen årskurs 0-5:      30.194 kr/termin
Internationella sektionen årskurs 6-9:      35.790 kr/termin

Sexårsverksamhet -gällande ersättningsnivå för varje enskild kommun
inom Göteborgsregionens kommunalförbund
Fritidshem — gällande ersättningsnivå för varje enskild kommun inom
Göteborgsregionens kommunalförbund


Interkommunal ersättning för Svenska Balettskolan
Ersättningsnivåerna är enligt följande:

Skolår 4-6:  39 667 kr/elev och termin
Skolår 7-9:  46 566 kr/elev och termin
Avstämningstidpunkterna är 15 mars och 15 oktober

2003

Interkommunal ersättning för grundskola, förskoleklass och fritidshem

Förskoleklass:                15.065 kr/termin och elev
Grundskola - skolår 1-6:  24.652 kr/termin och elev
Grundskola - skolår 7-9:  29.583 kr/ termin och elev
Fritidshem:  15.402 kr/termin och elev.

Interkommunal ersättning för ISGR
Ersättningsnivåerna är enligt följande:
Svensk-engelska sektionen årskurs 1-6:  27.348 kr/termin
Svensk-engelska sektionen årskurs 7-9:  32.818 kr/termin
Internationella sektionen årskurs 0-5:      29.515 kr/termin
Internationella sektionen årskurs 6-9:      34.985 kr/termin
  

Sexårsverksamhet -gällande ersättningsnivå för varje enskild
kommun inom Göteborgsregionens kommunalförbund
Fritidshem — gällande ersättningsnivå för varje enskild kommun inom
Göteborgsregionens kommunalförbund

2002

Interkommunal ersättning för grundskola, förskoleklass och fritidshem

Förskoleklass:              13.160 kr/termin och elev
Grundskola skolår 1-6:  23.490 kr/termin och elev
Grundskola skolår 7-9:  28.190 kr/termin och elev
Fritidshem:  14.970 kr/termin och elev
    
Interkommunal ersättning för ISGR
Ersättningsnivåerna är enligt följande:
Svensk-engelska sektionen årskurs 1-5:  26.500 kr/termin
Svensk-engelska sektionen årskurs 6-9:  31.800 kr/termin
Internationella sektionen årskurs 1-5:      28.600 kr/termin
Internationella sektionen årskurs 6-9:      33.900 kr/termin,  

Sexårsverksamhet -gällande ersättningsnivå för varje enskild
kommun inom Göteborgsregionens kommunalförbund
Fritidshem — gällande ersättningsnivå för varje enskild kommun inom
Göteborgsregionens kommunalförbund

Senast uppdaterad: 2017-12-21 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund