Samverka med oss

Idag använder ett flertal kommuner och regioner praktikplatsen.se för att underlätta arbetet med praktiksamordning. Vill ni också vara en del av oss? Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter, processer, metoder och hur just ni kan använda verktyget. 

Som en del av Västra Götalandsregionens tillväxtstrategi 2020 strävar vi efter att bredda, sprida och skapa nya samarbeten med andra regioner, kommuner, skolor, och verksamheter. Genom att samverka bidrar vi gemensamt till att utveckla verktyget kontinuerligt och tar tillvara på resurser på bästa sätt.

Idag används praktikplatsen.se av kommuner i Skaraborgs kommunalförbund, Fyrbodals Kommunalförbund, Örebroregionen, Göteborgsregionen och Västernorrland.


Vinster med att använda praktikplatsen.se

  • ”En väg in-perspektiv”. Ni kan hänvisa alla som hör av sig till er att ni erbjuder praktik via praktikplatsen.selänk till annan webbplats
  • Genom att erbjuda praktikplats tar ni ett stort socialt samhällsansvar
  • Ni hjälper en ungdom att få bättre förståelse för olika yrkesroller
  • Ni hjälper ungdomar att göra välgrundade framtida yrkesval
  • Ni får möjlighet att marknadsföra er bransch, yrke och företag för framtida potentiella medarbetare och kunder
  • Det blir ordning och reda. All information finns i praktikplatsen.selänk till annan webbplats, ni behöver inte hantera papper
  • Verktyget är webbaserat och ni kommer åt det överallt och med dator, surfplatta och mobi
  • Ni får tillgång till all statistik
  • Fri Support och service


Kontaktperson på GR: Rasim Avdic

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund