Skola och arbetsliv

Vi verkar för den långsiktiga kompetensförsörjningen i Göteborgsregionen, genom att hjälpa regionens kommuner, skolor, branscher och företag att skapa och kvalitetssäkra samverkansaktiviteter och utvecklingsprojekt där skola och arbetsliv samverkar.

Om samverkan

När samverkan mellan skola och arbetsliv fungerar underlättas elevernas övergång från skola till jobb eller vidare utbildning.

Läs mer här!

Aktuellt

Vi driver ständigt utvecklingsinsatser och projekt tillsammans med skolor, kommuner, branscher och företag.

Läs mer här!

Vi stöttar er

Vill ni att vi hjälper er med processtöd, kartläggningar, projektledning, att utveckla arbetet med prao eller andra arbetslivsaktiviteter?

Kontakta oss!

Hur arbetar ni med prao?

Sedan 1 juli 2018 är praktisk arbetslivsorientering, i dagligt tal prao, obligatoriskt i två veckor under åk 8 och/eller 9. Vad innebär detta för skolor, elever och företag? Vilka fördelar finns med prao och vilka verktyg och stöd kring prao erbjuder Göteborgsregionen?

Läs mer om vad som gäller för prao

Ta del av vårt processtöd kring prao

Kompetensråd

På regional nivå sker en samverkan mellan skola och arbetsliv i kompetensråd. Här möts parter från arbetsliv och skola för att tillsammans diskutera och hantera frågor kring kompetensförsörjning, både branschvis och i ett övergripande regionalt kompetensråd.

Läs mer om kompetensråden här

Senaste nytt

 • Praoelever inom industrin pratar med handledare

  Inbjudan till digital workshop: Prao – så kan vi lyckas!


  Nu hälsar vi både skola som arbetsliv välkomna till en workshop, där vi vill inspirera med goda exempel till arbetet med prao. Vi visar på hur arbetslivet kan komma igång och erbjuda praoplats och hur skola såväl som arbetsliv kan utveckla sin praoprocess. Och framförallt – skola och arbetsliv kan mötas!
  Läs mer

 • Så utvecklar Montessoriskolan Älvkullen sitt arbete kring prao


  I juli 2018 blev prao obligatoriskt i grundskolan och många skolor upplevde ett behov av att uppdatera och utveckla sin praoverksamhet. Montessoriskolan Älvkullen i Kungälv nappade på erbjudandet att få processtöd genom projektet Framtidsrustad region, där skolan nu handleds i utvecklingsarbetet utifrån deras behov.
  Läs mer

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund