Aktuella projekt

Det finns många olika sätt för skolor och arbetsliv att samverka och närma sig varandra. Vi driver ständigt utvecklingsinsatser och projekt tillsammans med skolor, kommuner, branscher och företag. Nedan kan du se vad som är aktuellt just nu.

Framtidsrustad Region

Syftet med projektet Framtidsrustad Region är att bidra till att skapa förutsättningar för en ökad matchning mellan olika branschers behov av kompetensförsörjning och potentiella arbetstagares kompetens, genom att bygga en strategisk och långsiktig samverkan mellan skola/utbildning och arbetsliv i Göteborgsregionen.

Projektet består av tre delar:

Projektet finansieras med projektpengar från VGR:s regionala utvecklingsstrategi (VG2020). Det kopplar an till strategins mål att bryta utanförskap och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv, samt prioriteringen att skapa en sammanhållen arena för ungas möjligheter till praktik, ferieplatser och mentorer.

Syvonline.se

Syvonline är en informations- och resursplattform för alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning. Syvonlines två huvudfunktioner är omvärldsbevakning och spridning av metoder genom metodbanken.

Plattformen drivs av Göteborgsregionen (GR) på uppdrag av Västra Götalandsregionen och arbetet utgår från skolans styrdokument och de allmänna råden för studie- och yrkesvägledning (Skolverket 2013).

Besök syvonline.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tidigare projekt

GR Samsyv

ESF-projektet GR Samsyv ska utveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar i Göteborgsregionen. Pilotkommuner är Härryda, Stenungsund och Partille.

Fadderföretag

Konceptet fadderföretag innebär att en grupp elever och lärare får följa ett företag under tre års tid. Genom möten och aktiviteter byggs en relation mellan skolan och företaget, något som skapar förutsättningar för nya samarbetsytor. Elevernas valkompetens stärks genom att de får inblick i arbetslivet och en god branschkännedom.

För att stötta både skolor och företag i fadderverksamheten har Göteborgregionen (GR) utvecklat ett metodmaterial med övningar, case och tydlig koppling till läroplanen. Materialet har tagits fram genom det Skolverksfinansierade projektet Entreprenörskap i skolan. Vi kan också erbjuda processtöd i form av samordning och anpassning utifrån skolans förutsättningar och behov.

Framtidens Fastighetslabb

Framtidens Fastighetslabb har utvecklats i samarbete med Framtidenkoncernen i Göteborg. Syftet är att få fler unga att intressera sig för fastighetsbranschen. Göteborgregionen (GR) har tagit fram en lärarhandledning till skolor som de kan använda inför deras studiebesök på labbet.

Volvo Cars fadderföretag

På uppdrag av Volvo Cars genomförs ett fadderprojekt där verkstäder och grundskolor kopplas samman för att låta elever inspireras och lära sig mer om olika yrken och yrkesroller i ett pilotprojekt. Pilotprojektet sträcker sig över ett år och innehåller aktiviteter som studiebesök på verkstad och skola samt ett skarpt projekt. Resultatet ska mynna ut i ett metodmaterial som Volvo Cars kommer att använda nationellt.

Yrkespraktik

Under 2016 genomförde GR ett pilotprojekt för att pröva att erbjuda grundskoleelever praktik på ett yrkesprogram. Yrkespraktiken genomfördes på olika yrkesprogram på gymnasiet och i samband med detta togs även ett stödmaterial fram för att stötta gymnsieskolorna och grundskolorna. Under hösten kommer Göteborgregionen (GR) tillsammans med Installatörsföretagen ta fram ett ytterligare koncept för yrkepraktik inom deras bransch.

 

Kontaktperson på GR:  Johanna Redelius

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund