Du är här:

 

Gymnasiedagarna och Future Skills

Götebrogsregionen arrangerar varje år Gymnasiedagarna och Future Skills – regionens viktigaste mötesplats för dig som ska göra ett studie- eller yrkesval. Under ett och samma tak samlas här representanter från såväl gymnasieskolor i Göteborgsregionen som skolor med riksintag och representanter från regionens branscher, företag, organisationer och offentlig sektor.

Skoldel med gymnasieskolor

På mässan finns de flesta av regionens utbildningsanordnarne, men även representanter för skolor med riksintag. Aktuella utställare listas på mässans hemsida.

Arbetsmarknadsdel: Future Skills

På den del av mässan som heter Future Skills kan besökarna lära dig mer om olika branscher och yrken. Här finns representanter från regionens branscher, företag, organisationer och offentlig sektor för att ge insikter i dagens och framtidens arbetsmarknad.

Stöttning i gymansievalet

På plats finns även oberoende studie- och yrkesvägledare, språkguider som stöttar elever och föräldrar som är nya med svenskan samt Göteborgsregionens gymnasieantagning.

Gymnasiedagarna 4:e dagen

Runt en vecka efter Gymnasiedagarna och Future Skills äger Gymnasiedagarna 4:e dagen rum. Detta är en mässa för elever som ska söka till gymnasiesärskolan. Här kan eleverna tillsammans med sina vårdnadshavare under en kväll möta de skolor och program som de är intresserade av, i en lugnare miljö än på den stora mässan.

Mer information

 

Vill du medverka på Gymnasiedagarna och Future Skills?

Kontakta då Wictoria Kovats på gymnasiedagarna(a)goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund