Demokratitorg

Under ett Demokratitorg får ungdomar och politiker från Västra Götaland mötas och diskuterar aktuella och angelägna frågor.

Här ges ungdomarna möjlighet att framföra sina åsikter direkt till beslutsfattare, medan politikerna får möjlighet att öka sin förståelse för ungas situation och behov.

På uppdrag av Västra Götalandsregionen och Kommittén för Rättighetsfrågor har vi genomfört Demokratitorg runtom i regionen sedan 2007. Under årens lopp har 103 Demokratitorg genomförts på 68 gymnasieskolor i 39 kommuner. 5085 gymnasieelever och 271 regionpolitiker har deltagit.

Ytterligare läsning om demokratitorg


Intresserad av demokratitorg?

Kontakta Rasmus Jonsson

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund