Sex och samlevnad

Skolan har en viktig roll när det gäller såväl att informera om frågor som rör sexualitet, kön och rättigheter som att diskutera normer och värderingar kring sex och relationer. Vi arbetar med fokus på ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR).

Srhr.se i samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa
Vi har ett nära samarbete med Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH), en utvecklingsenheto som har ett regionövergripande uppdrag att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner och hepatiter. Detta samarbete har genom åren resulterat i såväl utbildningar och nya läromedel som gedigna utredningar. Tillsammans driver vi också webbplatsen SRHR.se.

Det här har vi gjort tidigare
Flera av våra spel och övningar berör ämnet, vi anordnar konferenser och genomför temapass med skolklasser.

Metodstöd, kompetensutveckling och elevinsatser
Inom arbetet med SRHR.se utvecklar vi kontinuerligt fram nya metodstöd med syfte att främja arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i olika verksamheter. Vi erbjuder också temapass, föreläsningar, kartläggningar och handledning.

Kontaktperson på GR: Amir Fikic


Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund