Du är här:

Ny rapport om gymnasialt utbildningsutbud i Göteborgsregionen

Hur har utvecklingen i gymnasieskolan sett ut de senaste fem åren? Och var i regionen finns de olika utbildningarna? Nu finns en färsk rapport med syfte att sprida kunskap om utbildningsutbudet samt att ge fler möjlighet till kvalitativa diskussioner om dagens utbud och hur detta kan utvecklas framöver. Läs mer

Utbildningssamverkan och nätverk

 

Göteborgsregionens medlemskommuner har etablerat en unik samverkan på utbildningsområdet gällande samtliga skolformer – från förskola till vuxenutbildning. Detta regleras genom avtal och överenskommelser. Vi samordnar enkäter och statistik som är till nytta för våra medlemskommuner och i våra nätverk och grupper möts tjänstemän från kommunerna för kunskaps-, idé- och erfarenhetsutbyte.

Nätverk och grupper

Förskola och grundskola

Gymnasieskola

Samverkansavtal

Statistik, utvärdering, analys

Vuxenutbildning

Kontakt Utbildningssamverkan

Kontakt Nätverk och arbetsgrupper

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund