Gymnasieskola

Inom Göteborgsregionen finns samverkansavtal för all gymnasieutbildning. Det innebär att unga som bor i en kommun kan studera på en gymnasieskola i en annan.


Avtal och överenskommelser:


Nätverk och arbetsgrupper:


College


Regiongemensamma system inom gymnasieområdet

Skollov inom Göteborgsregionen
Utbildningsgruppen rekommenderar kommunerna att fastställa gemensamma lovtider enligt följande:

  • Förslag till lovtider läsåret 2018/2019
    - Höstlov 2018 infaller vecka 44 (29 oktober-2 november),
    - Påsklov 2019 infaller veckan före påsk (15-18 april), det vill säga vecka 16

  • Förslag till lovtider läsåret 2017/2018
    - Höstlov 2017 infaller vecka 44 (30 oktober-3 november),
    - Påsklov 2018 infaller veckan efter påsk (3-6 april), dvs. V. 14


Blanketter för särskola och gymnasiesärskola

 

Rapport om det gymnasiala utbildningsutbudet i regionen.


Kontaktperson på GR:  Margaretha Allen
 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund