Du är här:


Nätverk och grupper

Inom våra nätverk och grupper möts tjänstemän från kommunerna för kunskaps-, idé- och erfarenhetsutbyte.

Om nätverk och grupper

Inom nätverken och grupperna möter deltagarna aktuella reformer och implementeringsinsatser, här sker utformning av regionala samverkansavtal och andra regionala överenskommelser. Nätverken medverkar till utvecklingsprojekt mellan kommunerna inom GR, men också till samverkan med nationella myndigheter och andra regioner.

Nätverk

Nätverk leds av Utbildningschefsnätverket (UC), rapporterar till UC och har syftesparagraf som är godkänd av UC.

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper tillsätts av Utbildningschefsnätverket (UC) och eller ett nätverk för viss specifik uppgift och med ett tidsbegränsat uppdrag.

Grupper

I Göteborgsregionens grupper bjuds intresserade kommuner in för att delta i ett idé- och erfarenhetsutbyte och inom gruppen utse en ordförande.

 
Nätverk skola och utbildning

Grupper skola och utbildning


Kontaktperson på GR: Theresa Björnström

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund