Branschråd förskola

Antalet barn i förskoleålder i regionen växer samtidigt som det saknas tillräckligt med utbildad personal. För att arbeta för att stärka kompetensförsörjningen har ett branschråd för förskolan startats i Göteborgsregionen.

De senaste tio åren har barngrupperna i förskolan ökat stadigt och de förskollärare och barnskötare som utbildas nu kommer inte att kunna täcka de stora behov av personal som finns ute i verksamheterna.

Våren 2018 beslutades att en samarbetsarena kring förskolans kompetensförsörjning behövdes och ett branschråd startades. Branschrådet arbetar med olika konkreta uppdrag från utbildningscheferna i kommunerna för att göra något åt den stora bristen på utbildad personal.

I branschrådet sitter representanter från olika kommuner i Göteborgsregionen, allt från HR-direktör till förvaltningschefer och verksamhetschefer.


Vad händer i branschråden?

Fler utbildade barnskötare
En kartläggning som branschrådet har gjort visar att 1000 av Göteborgsregionens omkring 4000 barnskötare saknar utbildning för arbete med barn. Branschrådet ser nu därför över möjligheterna till utbildning för befintlig personal i förskolorna.

Förskoleassistent – ny befattning
Idag utför barnskötare och förskollärare en del arbetsuppgifter som de skulle kunna bli avlastade från för att kunna fokusera mer på det pedagogiska uppdraget. Branschrådet har därför arbetat fram och enats kring en ny kompletterande tjänst, kallad förskoleassistent. Arbetet med att införa befattningen har kommit olika långt i regionens kommuner.

Enhetliga utbildningar i regionen
Branschrådet har enats om att alla utbildningar till barnskötare och förskoleassistent i Göteborgsregionen ska ha samma innehåll och vara lika långa. Utbildningen till förskoleassistent (500 p) är utformad som en del av barnskötarutbildningen (1300 p) för att det ska vara enkelt för förskoleassistenter att vidareutbilda sig till barnskötare.


 

Kontaktpersoner på GR:

Sofia Larsson
031-335 5104

Verksamhetschef

Isabella Enbågen
031-335 5047

Projektledare

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund