Branschråd grundskola

Grundskolan kommer under de kommande 10–15 åren att ha stora behov av att hitta lösningar för att rekrytera och behålla lärare. Av denna anledning har ett branschråd för grundskolan startats i Göteborgsregionen.

Kompetensförsörjningen avseende skolans personal har varit ett fokusområde bland Göteborgsregionens 13 kommuner under en längre tid. Stora pensionsavgångar kombinerat med att endast hälften av behovet täcks av lärarutbildningarna gör att det krävs nya sätt att hantera frågan. Utbildningscheferna i GR:s kommuner beslutade därför att en samarbetsarena behövdes och ett branschråd för grundskola startades i februari 2019. Sedan tidigare finns även ett branschråd för förskolan.

Branschrådet tar fram förslag på olika lösningar för att nå en större andel utbildad personal i regionens grundskolor. Kommunerna kan sedan själva besluta om de vill införa det som branschrådet har kommit fram till. I branschrådet sitter representanter från olika kommuner i Göteborgsregionen, allt från HR-direktör till förvaltningschefer och verksamhetschefer.


Vad händer i branschrådet?

Skolans inre organisation
En uppgift för branschrådet är att undersöka vilka förändringar som kan göras gällande hur skolan organiserar personal och undervisning samt vilka insatser, förändringar och åtgärder som kan vidtas för att utveckla verksamheten trots en lärarbrist. Detta för att säkerställa att eleverna får tillgång till undervisning av hög kvalitet.

Utbilda, nyrekrytera och behålla lärare
En annan del av arbetet i branschrådet går ut på att öka antalet tillgängliga lärare i verksamheterna. Det handlar bland annat om att skapa fler alternativa utbildningsvägar till lärarexamen samt att få fler lärare att stanna i yrket. Branschrådet tar också fram ett koncept för att locka lärare som närmar sig pensionsåldern att vara kvar i verksamheten.

Kompletterande tjänster
Skolverkets prognoser visar att det inte är realistiskt att kunna utbilda bort lärarbristen vilket kommer att innebära att fler personer som saknar lärarlegitimation kommer att finnas i skolan. Branschrådet har tagit fram en befattningspalett med ett antal tjänster som ska kunna komplettera lärarnas arbete vid brist på legitimerade lärare. Information om detta arbete kommer löpande.

 

Kontaktpersoner på GR:

Sofia Larsson
031-335 5104

Verksamhetschef

Isabella Enbågen
031-335 5047

Projektledare

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund