Göteborgsregionens kompetensråd


Extern webbplats

Mer information om Göteborgsregionens kompetensråd finns här:


Syfte och uppdrag

Göteborgsregionens kompetensråd består av flera strategiska parter, som alla arbetar med kompetensförsörjningsfrågan i Göteborgsregionen. Tillsammans ska medlemmarna samverka kring kompetensförsörjningen i regionen på en övergripande nivå, för alla branscher och oavsett konjunkturläge.

De ska även samverka med olika branschers kompetens-, utbildnings- och programråd och inkomma med synpunkter till regionala och nationella beslutsfattare.

 

Rådet verkar för:

  • Samverkan kring utmaningar för området kompetensförsörjning på kort och lång sikt.
  • En effektivare samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetslivet.

 

Arbetet i rådet

Medlemmarna i rådet utbyter idéer, erfarenheter och kunskap, vilket gagnar både det regionala samarbetet och den egna organisationens arbete.

Rådet arbetar gemensamt för att fram avsiktsförklaringar, att initiera, planera och genomföra gemensamma utvecklingsinsatser och aktiviteter inom kompetensförsörjning, samt att sammanställa och kommunicera fakta. Rådet tar även ansvar för att branschvisa kompetensråd bildas när behov finns.

Startdatum:  2018-10-09


Mötestider 2021

Tisdag 23 februari, kl 14-16:30​
Onsdag 14 april, kl 14-16:30​
Måndag 31 maj, kl 14-16:30​
Torsdag 2 september, kl 14-16:30​
Onsdag 13 oktober, kl 14-16:30​
Måndag 13 december, kl 14-16:30

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionens kompetensråd

Dokument och länkar

Kontaktperson på GR

Ann-Sofie Gillner

Johanna Redelius
031-335 5036

Ann-Sofie Gillner

Lena Hamberger
031-335 5108

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund