Nätverket för Lärande på arbetsplats

Syfte / uppdrag:

Utbildningschefsnätverket föreslås enas om att ge nätverket förnyat uppdrag att inventera befintligt utvecklingsarbete inom Göteborgsregionen kring gymnasial lärlingsutbildning samt lärande på arbetsplats (APU/APL) och att stimulera till fortsatt idé- och erfarenhetsutbyte; att nätverket identifierar tydliga kvalitetskriterier för de utbildningsformer som ryms inom arbetsplatsförlagt lärande; att nätverket initierar gemensamma satsningar för att uppnå dessa kvalitetskriterier.

Nätverket för Lärande på arbetsplats står till Utbildningschefsnätverkets förfogande och kan på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genomföra specifika uppdrag och insatser såsom utredningar, projekt, skrivelser, utvecklingsinsatser och kunskapsöversikter.

» M;  Nätverk för lärlingsutbildning 2011-06-17PDF

Startdatum:   2006-04-25

Mötesdagar 2021

  • 24 februari kl. 14-16
  • 22 april kl. 14-16

Senast uppdaterad: 2020-12-10 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund