Mötesdokument Teknikcollegerådet 2013-03-22

Punkter på dagordningen; Tidplan för 2013, Nytt från TC nationellt, Behörighet för högskoleutbildning på alla yrkesprogram, Nationell statistik kring gymnasieskolans program och inriktningar, Regionalt söktryck enligt senaste simuleringen, Önskan om att ta in fler inriktningar från El- och energiprogrammet, Ev aktuellt från yrkesvux och vuxenutbildning inom GR, Yrkeshögskolans yrkesanalys 2012 – vad har den för bäring på Teknikcollege GR?, Kommunikationsstrategi för Teknikcollege Göteborgsregionen, Gymnasiemässan 8-10, Möjligheternas värld 2013 – en mötesplats kring teknik och industri, Progressionsplanen 2013, Gymnasiearbetet och regional mötesplats, Internationalisering, Utlysning om medel för kvalitet i arbetsplatslärande, Praktik/apl på Teknikprogrammet, Omvärldsbevakning om YH och högskoleutbildning, Industridagarna 14-15 oktober

Senast uppdaterad: 2015-06-03 

Teknikcollege Göteborgsregionen
Teknikcollege på FaceBook

Teknikcollege webbplats:

www.teknikcollege.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teknikcollegerådet

Kontaktperson på GR

Helene Stensson

Helene Stensson
031-335 50 87

Film

Inför gymnasievaletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
- välj Teknikcollege i Göteborg!

Teknikcollege Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
- Allt som skapas
  finns först i någons fantasi

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund