Mötesdokument Teknikcollegerådet 2013-06-10

Plats: Business Region Göteborg, Norra Hamngatan 14

Punkter på dagordningen; Aktuellt i varje teknikcollege, Inför egenvärderingen i höst, Nytt från TC nationellt, Regionalt söktryck enligt senaste simuleringen, Önskan om att ta in fler inriktningar från El- och energiprogrammet, Ev aktuellt från yrkesvux och vuxenutbildning inom GR, Yrkeshögskolans nya SUN-kodssystem, Kort info om yrkesintroduktionsavtalet, Kommunikationsstrategi för Teknikcollege Göteborgsregionen – Vilket mervärde ger TC-certifieringen?, Rapport från möte i nationella marknadsföringsgruppen, Gymnasiemässan 8-10 oktober 2013 – Hur kommer kommunikationsstrategin att synas under mässan? Anställningsbaren – en nyhet på mässan, Möjligheternas värld 2013 – en mötesplats kring teknik och industri, Industridagen – planering inför seminarium 14 oktober, Antal utdelade diplom VT 2013, Stipendier till TCGR-elever

Senast uppdaterad: 2015-06-03 

Teknikcollege Göteborgsregionen
Teknikcollege på FaceBook

Teknikcollege webbplats:

www.teknikcollege.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teknikcollegerådet

Kontaktperson på GR

Helene Stensson

Helene Stensson
031-335 50 87

Film

Inför gymnasievaletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
- välj Teknikcollege i Göteborg!

Teknikcollege Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
- Allt som skapas
  finns först i någons fantasi

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund