Mötesdokument Teknikcollegerådet 2013-10-14

Punkter på dagordningen; Nya i TCGR-rådet, Uppdrag kring det industritekniska programmet och teknikprogrammet, Reflektioner från arbetsliv och skola inom TCGR till Riksföreningen, TCGRs utsedda arbetsgrupp presenterar sitt resultat, Remiss angående förslag till ett fjärde år på teknikprogrammet, Förslaget gås igenom och rådet ges tillfälle att komma med synpunkter, Återkoppling till Gymnasiemässan och till införda annonser, Industridagen – medlemmarna förflyttar sig till Industridagen

Senast uppdaterad: 2015-06-03 

Teknikcollege Göteborgsregionen
Teknikcollege på FaceBook

Teknikcollege webbplats:

www.teknikcollege.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teknikcollegerådet

Kontaktperson på GR

Helene Stensson

Helene Stensson
031-335 50 87

Film

Inför gymnasievaletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
- välj Teknikcollege i Göteborg!

Teknikcollege Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
- Allt som skapas
  finns först i någons fantasi

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund