Mötesdokument Teknikcollegerådet 2013-12-05

Punkter på dagordningen:

 • Nya i TCGR-rådet,
 • Återkoppling från Rikskonferensen för Teknikcollege 2013,
 • Självvärderingsprocessen
 • Återkoppling gällande sökta yrkeshögskoleutbildningar? Finns beslut nu?
 • Remissvar på förslaget till ett fjärde år på Teknikprogrammet,
 • Lärlingsutbildning i Sverige och i Göteborgsregionen,
 • Alingsås ansökan om att erhålla Teknikcollegestatus,
 • Senaste nytt om utbildningsinsatser inom GR Vux,
 • Teknikföretagens konjunkturbarometer,
 • Teknikcollege Nösnäsgymnasiet, Stenungsund och ny inriktning inom TCGR,
 • Möjligheternas värld,
 • Hur möter högskolan avgångseleverna från Teknikprogrammet hösten 2014?,
 • Stipendier till elever på det industritekniska programmet
  – tankar från Teknikföretagen och IF Metall, Vårens mötestider

Senast uppdaterad: 2015-06-03 

Teknikcollege Göteborgsregionen
Teknikcollege på FaceBook

Teknikcollege webbplats:

www.teknikcollege.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teknikcollegerådet

Kontaktperson på GR

Helene Stensson

Helene Stensson
031-335 50 87

Film

Inför gymnasievaletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
- välj Teknikcollege i Göteborg!

Teknikcollege Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
- Allt som skapas
  finns först i någons fantasi

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund