Mötesdokument Teknikcollegerådet 2014-04-07

Punkter på dagordningen:

 • Nya i TCGR-rådet
 • Återkoppling från Riksföreningen Teknikcollege Sveriges årsmöte
 • Återkoppling från Teknikcollegegranskning i Alingsås
 • Lerum har visat intresse för att börja arbeta för en Teknikcollegecertifiering
 • Yrkeshögskoleutbildningar resultat av ansökningsomgång och ev. certifieringar
 • Gymnasieingenjörsutbildningen permanentas
 • Senaste nytt om industrilärlingsutbildning i Göteborgsregionen
 • Teknikprogramsutredningen
 • Senaste nytt om utbildningsinsatser inom GRvux
 • Teknikföretagens kompetensförsörjningsprognos
 • BRGs konjunkturbarometer
 • REKAS –Göteborgsregionens kompetensplattform
 • Möjligheternas värld
 • Hur möter högskolan avgångseleverna från Teknikprogrammet hösten 2014?
 • Återkoppling självgranskningen i Stockholm 10 mars
 • Information och marknadsföring
 • Stipendier till Teknikcollegeelever – tankar från Teknikföretagen och IF Metall
 • Chalmers Studentkår startar vikarietjänst

Senast uppdaterad: 2015-06-03 

Teknikcollege Göteborgsregionen
Teknikcollege på FaceBook

Teknikcollege webbplats:

www.teknikcollege.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teknikcollegerådet

Kontaktperson på GR

Helene Stensson

Helene Stensson
031-335 50 87

Film

Inför gymnasievaletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
- välj Teknikcollege i Göteborg!

Teknikcollege Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
- Allt som skapas
  finns först i någons fantasi

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund