Mötesdokument Teknikcollegerådet 2015-05-27

Punkter på dagordningen:

 • Rundvandring och information – Nösnäsgymnasiet, Stenungsund
 • Nya i TCGR-rådet och presentationsrunda
 • Anteckningar från föregående möte och lokala styrgruppsmöten
 • Presentationsrunda kvalitetskriterier 5. Marknadsföring 
 • Strategiskt regionalt samarbete den långsiktig kompetensförsörjning
  genom samverkan skola och arbetliv – hur ser det ut lokalt/regionalt? 
  - Kompetensutveckling - Tisdagen den 27/10 för TC lärare 
  - Näringslivsträff den 4 september 
  - Anställningsbaren på gymnasiedagarna 
 • Infrastruktur utbildning
  - Certifiering av Mimers Hus teknikprogrammet och
  certifiering av Lindholmens, Polhemsgymnasiets T4 
  - Gymnasieingejör– nuläget och önskatläge 
  - Plan för återcertifiering (mall) (checklista)och workshop den 22/10, förmiddag 
  - ESF ansökan – vilka medel kan TCGR få för regionalutvecklingsarbete?
  - Ansökan Skolverket om försök verksamhet kring processteknik inom TE 
 • Övriga frågor

Senast uppdaterad: 2015-06-03 

Teknikcollege Göteborgsregionen
Teknikcollege på FaceBook

Teknikcollege webbplats:

www.teknikcollege.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teknikcollegerådet

Kontaktperson på GR

Helene Stensson

Helene Stensson
031-335 50 87

Film

Inför gymnasievaletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
- välj Teknikcollege i Göteborg!

Teknikcollege Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
- Allt som skapas
  finns först i någons fantasi

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund