Mötesdokument Teknikcollegerådet 2016-01-27

Punkter på dagordningen:

Programmet på SKF:
Rundvandring och information SKF Fabriksvisning
Föreläsning om SKF:s framtida teknik- och kompetensutmaningar

Teknikcollege rådsmöte:

 • Inledning och Anteckningar från föregående möte och lokala
  styrgruppsmöten
 • Rasmus Johansson (Yrkesintroduktionssamordnare)
  Extern föreläsare som beskriver sitt uppdrag, vad det innebär och vad han kan bistå med.
 • Återcertifiering (mall kompetensbehov)
 • Hur blir vi Sveriges främsta industriregion = Sveriges främsta Teknikcollegeregion – (Vision-Årshjul) workshop
  • Ett presentationsförslag från vår gemensamma workshop (visionsarbete) i oktober. Ni kommer att få ett underlag skickat till er innan TCGR möte som ni behöver läsa igenom för att kunna vara med och påverka.
 • EuroSkills - hur skall TCGR arbeta inför, under och efter yrkestävlingen?
  • Hur kan man på skolan/utbildningen jobba med tävlingen, synas inför och under? Hur kan man arbeta vidare efter tävlingen?
 • Övriga frågor
  • ESF medel (information)
  • Återkoppling IN, T4, TC-kampen (information)
  • Handledarutbildningen (information)

Senast uppdaterad: 2016-01-18 

Teknikcollege Göteborgsregionen
Teknikcollege på FaceBook

Teknikcollege webbplats:

www.teknikcollege.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teknikcollegerådet

Kontaktperson på GR

Helene Stensson

Helene Stensson
031-335 50 87

Film

Inför gymnasievaletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
- välj Teknikcollege i Göteborg!

Teknikcollege Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
- Allt som skapas
  finns först i någons fantasi

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund