Tillsynsgruppen

 • Mötesdokument Tillsynsgruppen 2021-09-21
  Punkter på dagordningen  
  1. Kort om nuläget i kommunerna inom tillsynsområdet samt presentation av deltagarna
  2. Dialog gällande aktuellt inom ägar- och ledningsprövning
  3. Dialog kring kommunernas uppdrag att ge råd och vägledning till fristående huvudmän
  4. Dom i KR, mål nr 7683-20, 7684-20
  5. Dialog kring betänkandet ”Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska”, SOU 2020:67
  6. Aktuella tillsynsfrågor i kommunerna

  Läs mer

Prenumeration

Hantera prenumeration

Senast uppdaterad:  

Tillsynsgruppen

Dokument

Kontaktperson på GR

Ann-Sofie Gillner

Ann-Sofie Gillner
031-335 50 84

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund