Tillsynsgruppen

Syfte / uppdrag:

Tillsynsgruppen ska utgöra en regional avstämningsyta för kontinuerlig kvalitetsutveckling kring kommunernas tillsynsansvar inom fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Gruppen ska även kontinuerligt se över och vidareutveckla stödmaterial för tillsynsarbetet samt möjliggöra professionellt erfarenhetsutbyte.

Startdatum:  2018-11-05

Mötestider 2020

  • 8 september kl. 13.00-16.00
  • 2 november kl. 13.00-16.00


Senast uppdaterad: 2020-05-25 

Tillsynsgruppen

Dokument

Kontaktperson på GR

Ann-Sofie Gillner

Ann-Sofie Gillner
031-335 50 84

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund