GRs VO-Collegeråd

2021


 • Till Arkiv
  Mötesdokument GRs VO-Collegeråd 2021-03-17
  1. Föregående mötesanteckningar, Kriterium 1
  2. Presentationsrunda och dagordning, Kriterium 1
  3. Verksamhetsuppföljning 2020 GRVO-college och Lokala College, kriterium 6
  4. Rapport från nationellt processledarmöte Kriterium 1,2,4,6
  5. Årets handledare 2020 och 2021 Kriterium 1
  6. Yrkes-SM i Växjö 2022 Kriterium 1, 2
  7. Omvärldsbevakning
  8. Validering, ESF kriterium 1, 2
  9. Workshop kopplat till fokusområde
  10. Certifieringar/ansökan Praktiska gymnasiet, kriterium 1
  11. Återcertifiering 2022, kriterium 1, 6
  12. Information från praktikplatsen, kriterium 2, 4,
  13. GRVO-college gemensam arbetsgrupp reviderade vård- och omsorgsprogrammet, rapportering om nuläge, kriterium 2
  14. Branschråd äldreomsorg, Äldreomsorgslyftet nuläge, kriterium 2, 3
  15. Yrkeshögskolan nytt och aktuellt, Kriterium 3
  16. Rapport om gymnasialt utbud 2020
  17. Gymnasiet sökande februari 2021
  18. Personalförändring
  19. Övriga frågor

  Läs mer

 • Till Arkiv
  Mötesdokument GRs VO-Collegeråd 2021-05-18
  1. Föregående mötesanteckningar, Kriterium 1
  2. Presentationsrunda och dagordning, Kriterium 1
  3. Rapport från nationellt Kriterium 1,
  4. Validering, ESF Kriterium 1, 2
  5. Återcertifiering 2022 Kriterium 1, 6
  6. Gruppdiskussion utifrån fokusområdena för 2021, kriterium 2,4,6
  7. Presentation av gruppdiskussion kriterium 2,4,6
  8. Återcertifiering 2022 kriterium 1, 6
  9. Information från praktikplatsen, Kriterium 2, 4
  10. GRVO-college gemensam arbetsgrupp reviderade vård- och omsorgsprogrammet, rapportering om nuläge, Kriterium 2
  11. Innehåll i det reviderade VO-programmet och BF- programmet
  12. Gymnasiedagarna och Future Skills
  13. Antagningar till gymnasiet och vuxenutbildningen
  14. Branschråd äldreomsorg, Äldreomsorgslyftet nuläge Kriterium 2, 3
  15. Ny ordförande för Regionala VO-college, Kriterium 1,2,4
  16. Årets handledare, Kriterium 10
  17. Övriga frågor
  18. Presentation av YH-ansökningar, Kriterium 3

  Läs mer

 • Till Arkiv
  Mötesdokument GRs VO-Collegeråd 2021-01-27
  1. Föregående mötesanteckningar, Kriterium 1
  2. Presentationsrunda och dagordning, Kriterium 1
  3. Nuläge Lokala College, Kriterium 4, 5
  4. Verksamhetsuppföljning 2020 GRVO-college och Lokala College, Kriterium 6
  5. Årshjul 2020, Kriterium 2,4,6
  6. Uppföljning årshjul, Kriterium 2, 4, 6
  7. Återcertifiering 2020 Kriterium 1, 6
  8. Personalförändring, Regionalprocessledare
  9. Rapport från nationellt Processedarmöte, Kriterium 1, 2
  10. Validering, ESF, Kriterium 1, 2
  11. Information från praktikplatsen, Kriterium 2, 4
  12. GRVO-college gemensam arbetsgrupp reviderade vård- och omsorgsprogrammet, rapportering om nuläge, Kriterium 2
  13. Utbildningsutbud samt statistik, Kriterium 3
  14. Branschråd äldreomsorg, Äldreomsorgslyftet nuläge, Kriterium 2, 3
  15. Yrkeshögskolan nytt och aktuellt, Kriterium 3
  16. Förändringar i verksamheten som påverkar utbildningars innehåll, Kriterium 2
  17. Rapport från VGR gemensam arbetsgrupp, Kriterium 2, 4
  18. Förslag på innehåll till marsmötet 2021
  19. Övriga frågor

  Läs mer

 • Till Arkiv
  Mötesdokument GRs VO-Collegeråd 2020-11-11
  1. Föregående mötesanteckningar, Kriterium 1
  2. Presentationsrunda och dagordning Kriterium 1
  3. Nuläge Lokala College, Kriterium 4, 5
  4. Gymnasiedagarna och Future skills, Kriterium 2
  5. Årets handledare 2020, Kriterium 1
  6. Rapport från nationellt Processedarmöte, Kriterium 1, 2
  7. Information från praktikplatsen, Kriterium 2, 4, 5
  8. GRVO-college gemensam arbetsgrupp reviderade vård- och omsorgsprogrammet, rapportering om nuläge, Kriterium 2
  9. PRAO och attraktivitet fortsatta fokusområden 2020, Kriterium
  10. Besök av Yrkeslärarprogrammet, Kriterium 2
  11. Regional dialog validering ESF förfrågan från nationella VO-college, Kriterium 1
  12. Branschråd äldreomsorg, nuläge, Kriterium 2
  13. Äldreomsorgslyftet, nuläge, Kriterium 3
  14. Yrkeshögskolan nytt och aktuellt, Kriterium 3
  15. Förändringar i verksamheten som påverkar utbildningars innehåll, Kriterium 2
  16. Certifieringar/Ansökan Angereds Gymnasiet, Kriterium 1
  17. Rapport från VGR gemensam arbetsgrupp, Kriterium 2, 4
  18. Verksamhetsuppföljning 2020 GRVO-college och Lokala College, Kriterium 6
  19. Övriga frågor
  20. Möten 2021

  Läs mer

2020


 • Till Arkiv
  Mötesdokument GRs VO-Collegeråd 2021-03-17
  1. Föregående mötesanteckningar, Kriterium 1
  2. Presentationsrunda och dagordning, Kriterium 1
  3. Verksamhetsuppföljning 2020 GRVO-college och Lokala College, kriterium 6
  4. Rapport från nationellt processledarmöte Kriterium 1,2,4,6
  5. Årets handledare 2020 och 2021 Kriterium 1
  6. Yrkes-SM i Växjö 2022 Kriterium 1, 2
  7. Omvärldsbevakning
  8. Validering, ESF kriterium 1, 2
  9. Workshop kopplat till fokusområde
  10. Certifieringar/ansökan Praktiska gymnasiet, kriterium 1
  11. Återcertifiering 2022, kriterium 1, 6
  12. Information från praktikplatsen, kriterium 2, 4,
  13. GRVO-college gemensam arbetsgrupp reviderade vård- och omsorgsprogrammet, rapportering om nuläge, kriterium 2
  14. Branschråd äldreomsorg, Äldreomsorgslyftet nuläge, kriterium 2, 3
  15. Yrkeshögskolan nytt och aktuellt, Kriterium 3
  16. Rapport om gymnasialt utbud 2020
  17. Gymnasiet sökande februari 2021
  18. Personalförändring
  19. Övriga frågor

  Läs mer

 • Till Arkiv
  Mötesdokument GRs VO-Collegeråd 2021-01-27
  1. Föregående mötesanteckningar, Kriterium 1
  2. Presentationsrunda och dagordning, Kriterium 1
  3. Nuläge Lokala College, Kriterium 4, 5
  4. Verksamhetsuppföljning 2020 GRVO-college och Lokala College, Kriterium 6
  5. Årshjul 2020, Kriterium 2,4,6
  6. Uppföljning årshjul, Kriterium 2, 4, 6
  7. Återcertifiering 2020 Kriterium 1, 6
  8. Personalförändring, Regionalprocessledare
  9. Rapport från nationellt Processedarmöte, Kriterium 1, 2
  10. Validering, ESF, Kriterium 1, 2
  11. Information från praktikplatsen, Kriterium 2, 4
  12. GRVO-college gemensam arbetsgrupp reviderade vård- och omsorgsprogrammet, rapportering om nuläge, Kriterium 2
  13. Utbildningsutbud samt statistik, Kriterium 3
  14. Branschråd äldreomsorg, Äldreomsorgslyftet nuläge, Kriterium 2, 3
  15. Yrkeshögskolan nytt och aktuellt, Kriterium 3
  16. Förändringar i verksamheten som påverkar utbildningars innehåll, Kriterium 2
  17. Rapport från VGR gemensam arbetsgrupp, Kriterium 2, 4
  18. Förslag på innehåll till marsmötet 2021
  19. Övriga frågor

  Läs mer

 • Till Arkiv
  Mötesdokument GRs VO-Collegeråd 2020-11-11
  1. Föregående mötesanteckningar, Kriterium 1
  2. Presentationsrunda och dagordning Kriterium 1
  3. Nuläge Lokala College, Kriterium 4, 5
  4. Gymnasiedagarna och Future skills, Kriterium 2
  5. Årets handledare 2020, Kriterium 1
  6. Rapport från nationellt Processedarmöte, Kriterium 1, 2
  7. Information från praktikplatsen, Kriterium 2, 4, 5
  8. GRVO-college gemensam arbetsgrupp reviderade vård- och omsorgsprogrammet, rapportering om nuläge, Kriterium 2
  9. PRAO och attraktivitet fortsatta fokusområden 2020, Kriterium
  10. Besök av Yrkeslärarprogrammet, Kriterium 2
  11. Regional dialog validering ESF förfrågan från nationella VO-college, Kriterium 1
  12. Branschråd äldreomsorg, nuläge, Kriterium 2
  13. Äldreomsorgslyftet, nuläge, Kriterium 3
  14. Yrkeshögskolan nytt och aktuellt, Kriterium 3
  15. Förändringar i verksamheten som påverkar utbildningars innehåll, Kriterium 2
  16. Certifieringar/Ansökan Angereds Gymnasiet, Kriterium 1
  17. Rapport från VGR gemensam arbetsgrupp, Kriterium 2, 4
  18. Verksamhetsuppföljning 2020 GRVO-college och Lokala College, Kriterium 6
  19. Övriga frågor
  20. Möten 2021

  Läs mer

 • Till Arkiv
  Mötesdokument GRs VO-Collegeråd 2020-09-11
  1. Föregående mötesanteckningar, Kriterium 1
  2. Presentationsrunda och dagordning Kriterium 1
  3. Ny Grafisk profil, Kriterium 1
  4. Nuläge Lokala College, Kriterium 4
  5. Information från nationella VO-college Statsbidrag för utveckling av branschvalidering, Kriterium 1
  6. Information från praktikplatsen, Kriterium 2, 4,
  7. Unga under 18 år och APL inom vård och omsorg, Kriterium 4, 5
  8. Handledarutbildningar, Kriterium 6
  9. Vaccinations krav inom Barn- och ungdomssjukvården samt Kvinnosjukvården, Kriterium 6
  10. Gymnasiedagarna och Future skills, Kriterium 2
  11. VO-collegeveckan v 42, Kriterium 1
  12. Reglering av yrket undersköterska remissen om övergångsbestämmelser
  13. GRVO-college gemensam arbetsgrupp nya vård och omsorgsprogrammet, Kriterium 2
  14. Yrkeshögskolan nytt och aktuellt, Kriterium 3
  15. Branschråd äldreomsorg, nuläge, Kriterium 2
  16. Äldreomsorgslyftet, nuläge, Kriterium 3
  17. Kompetensförsörjning rekryteringsprognos, Kriterium 4
  18. Gymnasieantagningen, Kriterium 3
  19. Ändring av skollagen för Komvux, Kriterium 3
  20. Utbildningsutbud vuxenutbildning, Kriterium 3
  21. Folkhögskolor som beviljats medel för att starta vårdutbildningar, Kriterium 3
  22. Förändringar i verksamheten som påverkar utbildningars innehåll, Kriterium 2
  23. Övriga frågor
  24. YH-ansökningar ansökningsomgång 2020, Kriterium 2, 3


  Läs mer

 • Till Arkiv
  Mötesdokument GRs VO-Collegeråd 2020-05-08
  1. Föregående mötesanteckningar, Kriterium 1
  2. Presentationsrunda och dagordning Kriterium 1
  3. Nuläge i de lokala collegen laget runt Kriterium 3, 4,5
  4. Aktuella initiativ kopplat till Coronakrisen goda exempel? Kriterium 2,3,4
  5. Vad gör GR i Corona-tider? Lite exempel Kriterium 2,3,4
  6. Kompetensförsörjningsgrupp äldreomsorg Kriterium 2
  7. Reviderat vård och omsorgsprogram Kriterium 3
  8. Vårdbiträdesrollen Kriterium 3,4
  9. Utbildningsutbud Kriterium 3, 4
  10. Kompetensförsörjningsbehov kort och lång sikt?
  11. Yrkeshögskolan nytt och aktuellt Kriterium 3
  12. Korta nyheter från nationella VO-College Kriterium 1
  13. Validering, Validering Väst Kriterium 2, 4
  14. Rapport från praktikplatsen Kriterium 1,2, 6,7,10
  15. Gymnasiemässan och Future skills
  16. Förändringar i verksamheterna som påverkar utbildningsinnehåll?

  Läs mer

 • Till Arkiv
  Mötesdokument GRs VO-Collegeråd 2020-02-07
  1. Föregående mötesanteckningar, kriterium 1
  2. Presentationsrunda och dagordning Kriterium 1
  3. Nuläge i de lokala collegen laget runt Kriterium 3, 4
  4. Gymnasievalet 2020 Kriterium 3
  5. Verksamhetsuppföljning lokalt och regionalt Kriterium 6
  6. Årshjul GRVO-college, fokusområden, arbetsgrupper 2020 kriterium 1, 2,4, 6
  7. APL underlag utvärdering Kriterium 2,4
  8. Reviderat vård och omsorgsprogram Kriterium 3
  9. Regional dialog nya kriterier Vård och omsorgscollege Kriterium 1
  10. Yrkeshögskolan nytt och aktuellt Kriterium 3
  11. Nyheter från nationella VO-college Kriterium 1
  12. Validering, Validering Väst Kriterium 2, 4
  13. Rapport från praktikplatsen samt APL sjukvårdsavtal kriterium 1,2, 6,7,10
  14. Förändringar i verksamheterna som påverkar utbildningsinnehåll? Kriterium 2, 4
  15. Erbjudande om utbildning till vårdutbildningar om barns skydd Kriterium 2, 3
  16. Övriga frågor

  Läs mer

2019


 • Till Arkiv
  Mötesdokument GRs VO-Collegeråd 2019-12-11
  1. Föregående mötesanteckningar, kriterium 1
  2. Presentationsrunda och dagordning Kriterium 1
  3. Återkoppling Möte Regionala och ordföranden processledare den 18/11 kriterium 1, 2,4
  4. Återkoppling från rikskonferensen samt eftermiddagen om språkutveckling Kriterium 1, 2,5
  5. Skarpt läge 6 månader senare Kriterium 2
  6. Webb Göteborgsregionens Kompetensråd kriterium 2
  7. Erbjudande om utbildning till vårdutbildningar om barns skydd Kriterium 2, 3
  8. APL underlag utvärdering Kriterium 2,4
  9. Återkoppling underlag till Gymnasiereapporten Kriterium 3
  10. Rapport från praktikplatsen samt APL sjukvårdsavtal kriterium 1,2, 6,7,10
  11. Verksamhetsuppföljning 2019 Kriterium 6
  12. Certifieringar anslutande utbildningar eller verksamheter
  13. Fokusområden och årshjul 2020 samt mötestider 2020t Kriterium 2, 4
  14. Övriga frågor


  Läs mer

 • Till Arkiv
  Mötesdokument GRs VO-Collegeråd 2019-10-24
  1. Föregående mötesanteckningar, kriterium 1
  2. Presentationsrunda och dagordning Kriterium 1
  3. Återkoppling VO-collegeveckan kriterium 1, 2, 4
  4. Återkoppling på Speeddating med Studieyrkesvägledare inför Gymnasiedagarna och Future skills
  5. Återkoppling Gymnasiedagarna, Future skills och Kriterium 2, 3, 4
  6. Underlag till Gymnasiereapporten
  7. Arbete med nya kriterier Vård och omsorgscollege
  8. Information om Rikskonferensen
  9. Erbjudande om utbildning till vårdutbildningar om barns skydd
  10. Rapport från praktikplatsen samt APL sjukvårdsavtal kriterium 1,2, 6,7,10
  11. Val av ny ordförande i GRVO-College
  12. Övrigt
  13. Årets handledare firande och diplom
  14. Övriga frågor


  Läs mer

 • Till Arkiv
  Mötesdokument GRs VO-Collegeråd 2019-08-29
  1. Föregående mötesanteckningar, kriterium 1
  2. Presentationsrunda och dagordning Kriterium 1
  3. Rekryteringsbehov, Kriterium 2
  4. Uppföljning från föregående möte Utbildningsutbud/Söktryck Gymnasieskolan Kriterium 3(KL 9:15 – 9:50)
  5. Yrkespaket, Vårdbiträdesutbildning
  6. Gymnasiedagarna, Future skills och Kriterium 2, 3, 4
  7. VO-College veckan 1,2,4
  8. Kommentar till debattartikel i GP om Vårdbiträdesutbildning
  9. Söktryck Yrkeshögskolan 3
  10. Ansökningar till Yrkeshögskolan 2019 Kriterium 2, 3
  11. ESF ansökan språkutvecklande arbetssätt Kriterium 2, 3
  12. Information från VO-college Kriterium 1
  13. Rapport från praktikplatsen samt APL sjukvårdsavtal kriterium 1,2, 6,7,10
  14. Verksamhetsuppföljning Kriterium 5, 6 (11:20-11:45)
  15. Övriga frågor
   
  Läs mer

 • Till Arkiv
  Mötesdokument GRs VO-Collegeråd 2019-05-22
  Punkter på dagordningen;
  1. Föregående mötesanteckningar, kriterium 1
  2. Presentationsrunda och dagordning Kriterium 1
  3. Omvärldsbevakning Kriterium 1 ,2, 4
  4. Utbildningsutbud Kriterium 3
  5. Söktryck Yrkeshögskolan
  6. Rekryteringsbehov Kriterium 2
  7. ESF ansökan Kriterium 2, 3
  8. Gymnasiedagarna, Future skills och Utmärkelsen Kriterium 3, 4
  9. Webbsida för arbetsgivare och arbetsmarknadsdag Kriterium 2
  10. Verksamhetsuppföljning Kriterium 6
  11. Handledarutbildning steg 3 Kriterium 3, 10
  12. Årets handledare Kriterium 4
  13. Rapport från praktikplatsen samt APL sjukvårdsavtal kriterium 1,2, 6,7,10
  14. Presentation nationellt metodmaterial för validering Kriterium 1,2, 3, 9, 10
  15. Övriga frågor
  16. Ansökningar till Yrkeshögskolan 2019 Kriterium 2, 3
  17. Enkät regional förfrågan från myndigheten för yrkeshögskolan
   
  Läs mer

 • Till Arkiv
  Mötesdokument GRs VO-Collegeråd 2019-03-14
  Punkter på dagordningen;
  1. Föregående mötesanteckningar, kriterium 1
  2. Presentationsrunda och dagordning Kriterium 1
  3. Omvärldsbevakning Kriterium 1 ,4
   Aktuella konferenser och fortbildning, falsk VO-collegehemsidan, Diplom GDPR, nyhetsbrev, Ann-Cathrin Gilbertsson
  4. Rapport från processledarmöte Kriterium 1 ,4
   ESF projekt, VO-College hemsida markandsföringsmaterial, filmer, metodmaterial, goda exempel, Ann-Cathrin Gilbertsson
  5. Gymnasiereapporten Kriterium 3 (13:30-14:00)
   GR presenterar Gymnasiereapporten 2018, Margaretha Allen
  6. Yrkeshögskolan Kriterium 3,
   MYH beslut om statsbidrag ansökningsomgång 2018. Planering inför ansökningsomgång 2019.Nationell likvärdigutbildning inom äldreområdet
   , Ann-Cathrin Gilbertsson
  7. Gymnasiedagarna, Future skills och Utmärkelsen Kriterium 3, 4,
   Lena Sjöstrand projektledare GR informerar om nyheter och utvecklingsarbete. Utse samordnare för VO-College montern plan för yrkesambassadörsutbildning
  8. Huvudhandledarorganisation goda exempel från Göteborgsregionen Kriterium 4, 10
   Exempel från Göteborgs Stad och VGR, Margaretha Häggström
  9. Handledarutbildning steg 3 Handledarutbildning steg 3 uppföljning kriterium 3, 10,
   Uppföljning från föregående möte, Ann-Cathrin Gilbertsson
  10. Årets handledare Kriterium 4
   Nya kriterier, Nomineringsförfarande, tidsplan, jurygrupp
  11. Rapport från Praktikplatsen, kriterium 6,7,10
   Nuläge i praktikplatsen, statistik, överbeställningar, Samverkansmöten hösten beställningar APL underlagen en spinoff, Ann-Cathrin Gilbertsson
  12. Obligatorisk PRAO hur kan vi möta behoven kriterium 3, 4
   Hur kan vi ligga i framkant och erbjuda PRAO-platser inom vård och omsorg för att öka ungdomarnas valkompetens, Margaretha Häggström
  13. Planering inför val av ny ordförande Kriterium 1,2
   Uppdraget, rekryteringsprocess, valberedning etc., Ann-Brith Davidson, Ann-Cathrin Gilbertsson
  14. Övriga frågora

  Läs mer

 • Till Arkiv
  Mötesdokument GRs VO-Collegeråd 2019-01-24
  Punkter på dagordningen;1. Föregående mötesanteckningar, kriterium 1 2. Presentationsrunda nya medlemmar i VO-College rådet Kriterium 1 3. Årshjul 2019 Kriterium 1
  Genomgång av årshjul och planerade aktiviteter Ann-Cathrin Gilbertsson
  4. Omvärldsbevakning Kriterium 3 
  • Skolverkets PM 5: “Etableringen på arbetsmarknaden och fortsatta studier år 2015 – 2016 efter avslutad kommunal vuxenutbildning”, Ann-Cathrin Gilbertsson
  • Förslag till nationella kompetenskrav för yrket undersköterska: Redovisning av uppdrag till regeringen 0181201
   Dnr 4.1.5-31521/2017
  • Kartläggning av Yh-utbildningar som svarar mot behov inom välfärdssektorn: Rapport från MYH
  5. Nationell likvärdigutbildning inom äldreområdet Kriterium 3  Information om Nationella VO-college arbete, Ann-Cathrin Gilbertsson6. Rapport från Praktikplatsen, kriterium 6,7,10
  Nuläge i praktikplatsen, arbetssätt och fortsatt handlingsplan för att minska överbeställningar, Kommunikation av APL underlag
  Ann-Cathrin Gilbertsson informerar
  8. Utdrag ur belastningsregistret vid APL på sjukhus inom barn-och ungdomssjukvård och Barnpsykiatrin. Kriterium 10
  Ann Blomström Sahlgrenska Universitetssjukhuset informerar
  9. Handledarutbildning steg 3 kriterium 3, 10
  Handledarutbildning steg 3 exempel projekt i Malmö. Ann Blomström
  10. Verksamhetsberättelse 2018 kriterium 6
  Information om Verksamhetsberättelse och genomförande av regional självskattning och gemensam diskussion.
  Övriga frågor.
  Läs mer

2018

2017

2016

2015

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund