Sammansättning

*Arbetsgivare (A), Utbildning (U), Fack (F)


Ledamöter GRVO-college 2020

Namn

Titel

Organisation

A/U/F*

Ann Blomström

Ordförande, Studierektor

Sahlgrenska Unicversitets sjukhuset

A

Barbro Jansson

Vice Ordförande, Verksamhetsutvecklare

Lerums Kommun

A

Ann-Cathrin Gilbertsson

Processledare, Regional samordnare

Göteborgsrregionen (GR)

U

Cecilia Axelsson

Processledare Funktionshinder

Göteborgsrregionen (GR)

A


Fackliga representanter

Namn

Titel

Organsisation

A/U/F*

Ulrika Johansson

Stödassistent

Kommunal Väst Östra Göteborg

F

Maria Lindstrand

Undersköterska

Kommunal Sahlgrenska sjukhuset

F

Helena Jonason

Ordförande Kommunal Kungsbacka

Kommunal Väst

F


Lokalt college Ale/Lilla Edet

Namn

Titel

Organisation

A/U/F*

Andreas Witt

Lokal Ordförande, Verksamhetschef, Funktionshinder

Ale

A

Camilla Karlsson

Verksamhetschef Vård och Omsorg/Funktionshinder

Lilla Edet

A

Anders Hedman

Rektor Vuxenutbildning rep GRVUX nätverket

Lilla Edet

U


Lokalt College Alingsås

Namn

Titel

Organisation

A/U/F*

Agneta Hultén

Utbildningskordinator,Kultur- och utbildningsförvaltningen

Alingsås

U

Jennie Larsson Häggström (ersättare)

Rektor Alströmmergymnasiet

Alingsås

U

Helena Olofsson

Lokal Ordförande,Studierektor, Alingsås Lasarett

Sjukhusen i Väsyter

A


Lokalt College Göteborg/Partille/Öckerö

Namn

Titel

Organisation

A/U/F*

Inger Börmark

Lokal Ordförande, Sektorschef

Östra Göteborg

A

Margaretha Häggström

Processledare kompetensfrågor, Stadsledningskontoret

Göteborgs Stad

A

Marie Wessberg

Lokal Processledare, Huvudhandledare ,Sektor äldreomsorg

Askim-Frölunda-Högsbo

A

Kerstin Casselblad

Enhetchef Äldreomsorg

Partille

A

Marie Offrell

Verksamhetsutvecklare Vuxenutbildning

Partille

U

Ruth Lissledal

Verksamhetsutvecklare

Öckerö

A

Ann Blomström

Studierektor

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

A

Anne-Louise Segell

Rektor Yrkeshögskola

Yrgo

U

Laila Gordon von Hacht

Rektor Katrinelundsgymnasiet

Göteborgs Stad

U

Aase Newborg

Planeringsledare Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Göteborgs Stad

U

Anneli Gustavsson

Rektor Studium

Göteborgs Stad

U

Alia-Maria Delgado

Utbildningsledare

ABF VUX

U

Sanna Ahrens

Rektor

Cuben

U

Ulrika Sjövall (ersättare)

Yrkeslärare och certifierare

Göteborgs Stad

U


Lokalt College Härryda

Namn

Titel

Organisation

A/U/F*

Tina Forsgren

Verksamhetschef

Härryda

A

Ingrid Källström

Rektor Vuxenutbildning

Härryda

U

Boel Samuelsson (ersättare)

Yrkeslärare

Härryda

U


Lokalt College Kungsbacka

Namn

Titel

Organisation

A/U/F*

Lotta Fagrell

Lokal Ordförande, Enhetschef

Kungsbacka

A

Tina Jönsson (ersättare)

Lokal processledare

Kungsbacka

U

Kristina Fowelin

Lokalprocessledare, Aranäsgymnasiet

Kungsbacka

U


Lokalt College Kungälv

Namn

Titel

Organisation

A/U/F*

Ann-Charlotte Bengtsson

Enhetschef Administrativa enheten, Trygghet och stöd

Kungälvs kommun

A

Barbro Carlsson

Utbildningssekreterare,HR avdelningen


Sjukhusen i väster

A


Lokalt College Mölndal

Namn

Titel

Organisation

A/U/F*

Monica Larsson

Lokalprocessledare, Utvecklingsledare, Utbildningsförvaltningen

Mölndal

U

Mariette Petric

Områdeschef Äldreomsorg

Mölndal

A

Joakim Ryttsen

Rektor Campus Mölndal

Mölndal

U

Björn Winblad

Rektor Krokslättsgymnasiet
Lokalt College Stenungsund/Tjörn

Namn

Titel

Organisation

A/U/F*

Jane Cervell


Stenungssund

U

Linda Marklund


Stenungssund

A

Anneli Svantesson (ersättare)

Socialt ansvarig samordnare-SAS, Utvecklingsledare

Stenungssund

A


Lokalt College Lerum

Namn

Titel

Organisation

A/U/F*

Barbro Jansson

Verksamhetsutvecklare

Lerums

A

Monika Nilsson

Rektor Vuxenutbildningen Lerum, Rep Vuxenutbildningchefsnätverket

Lerums

U


Övergripande ledamöter

Namn

Titel

Organisation

A/U/F*

Helena Ljungberg

HR-strateg

Sahlgrenska Universitets sjukhuset

A

Eva Kärrman (ersättare)

HR-strateg

Sahlgrenska Universitets sjukhuset

A

Renee Johansson

Studierektor

Primärvården

A

Annika Skogsborn

Vårdenhetschef

Sahlgrenska Universitets sjukhuset

A

Jörgen Nordgren

Arbetsförmedlingen Verksamhetsområde arbetsgivare

Arbetsförmedlingen

Ö

Gabriella Bouizgarne

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen

Ö

Fredric Alvstrand

Utbudsplanering, samverkan med arbetsmarknaden

Göteborgsregionen (GR)

U


*Arbetsgivare (A), Utbildning (U), Fack (F)

Rev. 2020-01-13

Senast uppdaterad: 2020-01-13 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund