Statistik, utvärdering, analys

Här samlas resultat från exempelvis våra regiongemensamma enkäter till elever och vårdnadshavare, rapporten om gymnasial utbildning i Göteborgsregionen och andra sammanställningar inom utbildningsområdet författade av GR.

Regiongemensam elevenkät och Förskoleenkäten
Sedan 2011 genomförs en regiongemensam elevenkät för kommunerna i Göteborgsregionen. I enkäten får elever från åk 2, 5 och 9 (tidigare årskurs 8) i grundskolan samt år 2 på gymnasiet svara på frågor gällande trivsel och trygghet, delaktighet och inflytande, skolmiljö, kunskap och lärande samt bemötande.

Sedan 2017 har GR-kommunerna även genomfört en regiongemensam enkät till vårdnadshavare inom förskola och familjedaghem.


Rapport om gymnasial utbildning i Göteborgsregionen
Göteborgsregionen samverkar på ett unikt sätt kring utbildningar på gymnasial nivå, inom såväl gymnasieskolan som vuxenutbildningen. Nu finns en helt ny rapport med syfte att sprida kunskap om dessa utbildningar samt ge fler möjlighet till kvalitativa diskussioner om dagens utbud och hur detta kan utvecklas framöver.

  • Häröppnas i nytt fönster finns samtliga rapporter Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen
  • Statistik gällande gymnasieantagningen finns här.


Kontaktperson på GR:
Jenny Sjöstrand

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund