Rapport om gymnasialt utbud

Varje år sammanställer Göteborgsregionen en rapport om det gymnasiala utbildningsutbudet samt vuxenutbildningens utbud i regionen.

Rapporten har som syfte att sprida kunskap om gymnasieskolan och vuxenutbildningen inom GR, men fungerar även som ett diskussionsunderlag i samband med det regionala samrådet inför kommande utbud.

De reflektioner som görs i rapporten bygger på uttalanden från till exempel nätverk kring gymnasieskolan inom GR, rapporter med regionala och nationella avsändare och andra former av rapportering kring utbildningsutbud och kompetensbehov i Västsverige och i Sverige i övrigt.

Kontakt:

Margaretha Allen Margaretha.Allen@goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund