Vuxenutbildningssamverkan

Kommunerna i Göteborgsregionens samverkar sedan 2003 kring yrkesutbildning för vuxna. Nätverkandet erbjuder möjlighet till idé- och erfarenhetsutbyte.

Genom samverkan möjliggörs och vidareutvecklas den regionala satsningen på tillväxtskapande yrkesutbildningar. Allt för att optimera resurserna och för att ge kommunernas invånare möjlighet att ta del av ett brett utbud av yrkesutbildningar, i hela regionen.


Avtal och överenskommelser:


Nätverk och grupper:


Externa länkar


Rapport om det gymnasiala utbildningsutbudet i regionen

Göteborgsregionen samverkar på ett unikt sätt kring utbildningar på gymnasial nivå, inom såväl gymnasieskolan som vuxenutbildningen. Rapporten Gymnasieal utbildning i Göteborgsregionen har som syfte att sprida kunskap om dessa utbildningar, samt ge fler möjlighet till kvalitativa diskussioner om dagens utbud och hur detta kan utvecklas framöver.


Kontaktperson på GR:
Marie Egerstad
 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund