Integration

GR Vux arbetar med integration på olika sätt; ordinarie utbud erbjuds yrkesutbildningar med språkstöd, extern kommunikation och spridning av lärande exempel i samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen.


Vad är en yrkesutbildning med språkstöd?
Målsättningen med utbildningarna är att förkorta tiden från sfi-anmälan till egenförsörjning för nyanlända invandrare. Syftet är också att matcha behovet av utbildad personal till bristyrken på arbetsmarknaden både i den offentliga och privata sektorn. Yrkesutbildningarna genomförs med stor integration av svenskastudier (sfi/svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå) samt studiehandledning på modersmål.

I begreppet språkstöd ingår att eleven utöver svenska erbjuds studiehandledning på sitt modersmål, i den utsträckning som hen har behov, samt yrkessvenska, som är en obligatorisk kurs för alla språkstödselever.


Externa länkar


Kontaktperson på GR
: Anne-Li Drath

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund