Du är här:

Arbetsgruppen för social hållbarhet

social hållbarhet

Samhällsbyggnadschefsnätverket och socialchefsnätverket och har sedan 2015 en arbetsgrupp för social hållbarhet.

Gruppens arbete syftar till att främja social hållbarhet i Göteborgsregionen genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling.

Fokus är sociala aspekter i samhällsplaneringen och samhällsbyggandet.

Ambitionen är att få till ett gemensamt arbete över sektorsgränserna, socialt arbete och samhällsbyggnad, som leder till konkret handling i verksamheterna.

Dokument


Medlemmar i arbetsgruppen

I arbetsgruppen ingår samhällsbyggnadschefer och socialchefer från fem kommuner:

  • Margareta Antonsson, socialchef Partille
  • Rickard Persson, socialchef Stenungsund
  • Sofia Hellberg, samhällsbyggnadschef Partille
  • Lena Arnfelt, socialchef Kungälv
  • Anders Holm, samhällsbyggnadschef Kungälv
  • Fredrik Linusson, samhällsbyggnadschef Alingsås


Skicka gärna förslag, tankar och önskemål till arbetsgruppen!

Seminarieserie: På spaning efter ett socialt hållbart samhälle

Bostadssegregationen är en regional utmaning. Vinnova beviljade GR medel för att tillsammans med kommunerna Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille och Stenungsund skapa ett regionalt innovationslabb för att motverka boendesegregation. Projektet hette Social innovation i samhällsplanering och initierades av arbetsgruppen för social hållbarhet.

  • Läs mer om projektet härlänk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund