Du är här:

Göteborgsregionen är kommunernas organisation

Göteborgsregionen (GR) finns eftersom 13 kommuner har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I slutändan handlar det om att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.


GR är en mötesplats för gemensamma satsningar

Kommunerna i Göteborgsområdet har samarbetat sedan 1940-talet. Idag träffas politiker och tjänstepersoner på GR för att utbyta erfarenheter, utveckla idéer och besluta om gemensamma mål och satsningar. Här hanteras komplexa frågor om regionens utveckling som också ger resultat i den enskilda kommunen.


Samarbete ökar effektiviteten

Genom att arbeta tillsammans kan kommunerna både öka kvaliteten och skapa samordningsvinster. GR ansvarar bland annat för gymnasieantagningen för kommunernas räkning. Vi samordnar även inköp av läromedel samt driver Luftvårdsförbundet som arbetar för en bättre luft i regionen.


På GR kan kommunerna pröva nya idéer

GR är en utvecklingsarena, där kommunerna kan ta fram nya metoder och bygga kunskap med andra som har samma grunduppdrag och utvecklingsbehov. Det handlar om att tänka annorlunda, skapa nya arbetssätt, påverka lagstiftning och använda ny teknik.

Läs mer: Detta jobbar GR med


GR är en arena för kompetensutveckling

Varje år deltar runt 21 000 yrkesverksamma i de aktiviteter som GR arrangerar utifrån kommunernas behov. Utvärderingar som gjorts visar att cirka 90 procent av deltagarna tycker att aktiviteterna är bra och bidrar till yrkesutveckling. GR ordnar även utvecklingsprogram och skräddarsydda insatser för kommunernas chefer, ledare och förtroendevalda.

Läs mer: Kompetens- och verksamhetsutveckling

Läs mer: Framtidens ledare

Vi tar oss an komplexa utmaningar

För att möta utmaningarna i samhället krävs ett medvetet arbete under lång tid. Ett exempel är kompetensförsörjning. Här genomför GR flera insatser, bland annat när det gäller kunskapsresultat och fullföljda studier, samverkan mellan skola och arbetsliv samt matchning av kompetens. Vi arbetar också långsiktigt med utmaningar som fysisk planering och infrastruktur, näringslivsutveckling, digital transformation, social sammanhållning samt klimat och miljö.

Läs mer: Strategisk inriktning för GR 2020-2023PDF


GR analyserar och omvärldsbevakar

Inom GR möts forskning och praktik. Här finns bland annat en särskild enhet som arbetar med forskning och utveckling, FoU i Väst. GR tar också fram tar fram regionala analyser och statistik samt stöttar kommunerna med uppföljning och kvalitetssäkring. Vi omvärldsbevakar aktivt för att kunna erbjuda kommunerna insatser och stöd redan innan det efterfrågas.

Läs mer: FoU i Väst


Tillsammans blir vi starka

13 kommuner som arbetar tillsammans kan påverka. GR har etablerade samarbeten inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle.
I Västra Götalandsregionen lyfter vi in storstadsregionens perspektiv i frågor som rör transportinfrastruktur, kollektivtrafik samt hälso- och sjukvård. Vi har upparbetade kontakter med statliga myndigheter och verk för att påverka samhällsutvecklingen utifrån våra kommuners behov. Internationellt arbetar vi bland annat strategiskt inför utformningen av EU:s framtida program och fonder.

Läs mer: EU och internationellt arbete

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund