Du är här:

Fakta och historia

Fakta

Göteborgsregionen (GR) är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige. GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

GR är ett kommunalförbund men är också sedan år 2001 ett av de fyra regionala kommunförbunden i Västra Götalands län. De fyra kommunförbundens samarbetsorganisation heter Västkomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Efter sammanslagningen 1995 av de båda organisationerna GFF och GR har verksamheten expanderat.

GR driver tillsammans med medlemskommunerna en mängd olika projekt som i en eller annan form utvecklar den kommunala verksamheten och indirekt regionen. På de hundratals arrangemang, t ex mötesplatser, mässor, kurser och seminarier, som GR anordnar varje år deltar många tusentals besökare. Nätverk och arbetsgrupper träffas regelbundet i GRs regi, nätverk för olika kategorier kommunanställda och förtroendevalda. I dessa nätverk föds de idéer och tankar som så småningom leder fram till att man startar utvecklingsprojekt, kompetensutvecklingsinsatser eller andra typer av gemensam aktivitet i regionen.

Verksamheten finansieras dels genom årsavgifter från medlemskommunerna och dels genom intäkter från statliga och regionala uppdragsgivare, från EU, samt genom konferens-och utbildningsarrangemang, utredningsarbete eller olika sambrukserbjudanden till medlemskommunerna.

 

Historia

"Nya" GR bildades 1995 genom en sammanslagning av "gamla" GR och GFF, Göteborgs Förorters Förbund. GR var planeringsorgan för Göteborgsregionen inom sektorerna regional utveckling, trafik, miljö och utbildning. Organisationsformen var kommunalförbund och detta bildades 1976. GFF var ett samarbets- och serviceorgan för förortskommunerna för idé- och kompetensutveckling, upphandling, läromedel mm. GFF var en ideell förening som bildades redan 1949 för att främja samarbetet mellan regionens kommuner. Man gjorde gemensamma inköp, startade GF-konsult för mark- och byggprojekt och en gemensam AV-central för regionens skolor.

Senast uppdaterad: 2021-02-24 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund