Du är här:

GR:s miljöarbete

Miljövision:
Med vår värdegrund som utgångspunkt ska GR ligga i framkant i utvecklingen av en hållbar region. Vårt miljöarbete ska genomsyra varje del av vår verksamhet och präglas av lyhördhet, handlingskraft och utveckling.

Miljödiplomerade:
GR är sedan 2003 en miljödiplomerad verksamhet och i april 2019 blev GR återigen diplomerade enligt Svensk Miljöbas kravstandard.

Att årligen genomgå en revision är en självklar del i verksamheten och detta i syfte att ständigt förbättra miljöarbetet och att fortsätta leva upp till kraven i diplomeringen.

GR:s miljöpolicy med riktlinjer och Mötes- och Resepolicy är framtagna för att stödja vårt arbete i att minska belastningen på miljön.

Göteborgsregionens Kommunalforbund  har miljödiplomerats av Göteborgs Stad

För 2019 sattes följande miljömål upp:

  1. CO2-utsläppen (kg/anställd/år) från tjänsteresor ska minska med 5 % per år i tre år, basnivå år 2017
  2. Fraktionen brännbart avfall ska minska med 1 % per anställd jämfört med år 2018
  3. Öka andelen av personalens resor till och från jobbet som sker med cykel med 15 %
  4. All personal ska genomgå grundläggande miljöutbildning
  5. Öka andelen av personalens resor till och från jobbet som sker med kollektivtrafik med 10%
  6. Minska antalet artiklar i vårt presentförråd och istället öka antalet ”gröna eller hållbara tjänster” som gåva.
  7. Öka andelen inköpta miljömärkta kontorsmaterialartiklar från nuvarande ca. 35 % till 50 %

Har du några frågor om GR:s miljöarbete så kontakta gärna vår miljösamordnare

Kontaktperson på GR

Peter Holmström

Sven Olsson
Miljösamordnare

Senast uppdaterad: 2020-03-19 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund