Du är här:

GR:s miljöarbete

Miljövision:
Med vår värdegrund som utgångspunkt ska GR ligga i framkant i utvecklingen av en hållbar region. Vårt miljöarbete ska genomsyra varje del av vår verksamhet och präglas av lyhördhet, handlingskraft och utveckling.

Miljödiplomerade:
GR är sedan 2003 en miljödiplomerad verksamhet och i april 2019 blev GR återigen diplomerade enligt Svensk Miljöbas kravstandard.

Att årligen genomgå en revision är en självklar del i verksamheten och detta i syfte att ständigt förbättra miljöarbetet och att fortsätta leva upp till kraven i diplomeringen.

GR:s miljöpolicy med riktlinjer och Mötes- och Resepolicy är framtagna för att stödja vårt arbete i att minska belastningen på miljön.

Göteborgsregionens Kommunalforbund  har miljödiplomerats av Göteborgs Stad

För 2018 sattes följande miljömål upp:

  • CO2-utsläppen (kg/anställd/år) från tjänsteresor ska minska med 5 % per år i tre år, basnivå år 2017.

  • Endast vegetariska luncher ska serveras i GR:s konferensverksamhet vid årets slut.

  • Fraktionen brännbart avfall ska minska med 10 % per anställd jämfört med år 2017.

  • De varor och tjänster som köps in ska ha en lägre miljöpåverkan än 2017.

  • All personal ska genomgå grundläggande miljöutbildning

Har du några frågor om GR:s miljöarbete så kontakta gärna vår miljösamordnare

Kontaktperson på GR

Peter Holmström

Sven Olsson
Miljösamordnare

Senast uppdaterad: 2019-04-26 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund