Värdegrund

Basen i GR:s värdegrund är respekten för människors lika värde, rättigheter och möjligheter. Vi motverkar diskriminering samt arbetar för öppenhet och mångfald. I mötet är vi ödmjuka och har förståelse för att alla har olika förutsättningar och behov. 

Utöver detta har vi definierat tre kärnvärden som beskriver vad vi lägger extra vikt vid.

Kärnvärden

Lyhördhet
Vi lyssnar aktivt, först då kan verkliga möten uppstå. Vi är engagerade och ställer frågor för att fånga behoven hos dem vi möter. I mötet är vi är öppna och prestigelösa.

Handlingskraft
Vi är effektiva och lösningsfokuserade. Tillsammans med dem vi möter kommer vi fram till vad som ska göras. Vi väntar inte alltid på att bli inbjudna utan tar initiativ och är drivande. Med vår samlade kompetens levererar vi resultat som gör skillnad.

Utveckling
Vi är modiga och tänker i nya banor. På så sätt kan vi möta behoven i ett samhälle som är komplext och förändras snabbt. Genom att ta tillvara hela vår potential är vi med och formar framtiden.

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund