Du är här:

Kontakta GR Personal - M-R

Kontakta medarbetare på GR

Kontaktuppgifter för GRs medarbetare, sorterat på efternamn.

Namn/E-post

Telefonnummer

Verksamhet

P/QPettersson, Anna (tjl)

031-335 5013

Utbildning - Fullfölja studier

RRamstedt, Amie

031-335 5322

Miljö och samhällsbyggnad

Rangmar, Jenny

031-335 5175

Arbetsmarknad och social välfärd - FoU i Väst

Rebas, Karin

031-335 5217

Utbildning - Projektstöd

Redelius, Johanna

031-335 5036

Utbildning - Skola-Arbetsliv Enhetschef

Reimer, Sofia (tjl)

031-335 5058

Utbildning - Fullfölja studier

Ruthér, Cecilia

031-335 5017

Utbildning - Praktikplatsen.se

Rydberg, Gunnel

031-335 5074

Förbundsledning Förbundssekreterare

SSandberg, Annette

031-335 5071

Utbildning - Läromedel

Schotte, William

031-335 5410

Miljö och samhällsbyggnad

Sigurdardóttir, Ingibjörg

031-335 5041

Utbildning - Lärmiljö

Sigroth, Maria

031-335 5073

Miljö & samhällsbyggnad - Avdelningschef

Singleton, Nicholas

031-335 5081

Arbetsmarknad och social välfärd - Enhetschef Kompetens- och verksamhetsutveckling

Sjöstrand, Jenny

031-335 5092

Utbildning - Analys och samverkan

Sjöstrand, Lena

031-335 5014

Utbildning - Skola-Arbetsliv

Ström, Lisa

031-335 5312

Miljö och samhällsbyggnad (tjänstledig)

Ström, Rikard

031-335 5095

Utbildning - Projektstöd

Ström, Sandra

031-335 5130

Utbildning - Gymnasieantagningen

Sundén, Björn

031-335 5123

Miljö och samhällsbyggnad

Svahn, Sabina

031-335 5155

Utbildning - Gymnasieantagningen Enhetschef

Svensson, Carolina

031-335 5130

Utbildning - Gymnasieantagningen

Svensson, Elin 

031-335 5146

Miljö och samhällsbyggnad

Söderbäck, Helena

031-335 5196

Förbundsdirektör

T/U /V /WTilling, Karina

031-335 5184

Arbetsmarknad och social välfärd, FoU i Väst

Tornblad, Anders Marzi

031-335 5015

Utbildning - Systemutveckling

Toth Andrea

031-335 5162

Utbildning - Gymnasieantagningen

Tóth, Anita

031-335 5083

Arbetsmarknad och social välfärd

Turner, Russell 


Arbetsmarknad och social välfärd, FoU i Väst

Wallermark, Björn

031-335 5364

Arbetsmarknad och social välfärd - Kompetens- och verksamhetsutveckling

Wallström, Monica

031-335 5224

Arbetsmarknad och social välfärd

Vannerberg, Susanne

031-335 5131

Arbetsmarknad och social välfärd - Kompetens- och verksamhetsutveckling

Viberg, Malin

031-335 5236

Utbildning - Lärmiljö

Westberg, Karin

031-335 5388

Arbetsmarknad och social välfärd - Kompetens- och verksamhetsutveckling

Vesterlund, Michaela

031-335 5029

Utbildning - Systemutveckling

Wigren, Lena

031-335 5136

Miljö och samhällsbyggnad

Winckler, Linnéa

031-335 5178

Arbetsmarknad och social välfärd

Witzöe, Yvonne

031-335 5191

Arbetsmarknad och social välfärd AllAgeHub

Wissö, Therése


Arbetsmarknad och social välfärd, FoU i Väst

X /Y /Z /Å /Ä /ÖZeybrandt, Fredrik

031-335 5020

Utbildningschef

Åkerlind, Fredrik

031-335 5135

Utbildning - Verksamhetschef


Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund