Du är här:

Kontakta GR Personal - M-R

Kontakta medarbetare på GR

Kontaktuppgifter för GRs medarbetare, sorterat på efternamn.

Namn/E-post

Telefonnummer

Verksamhet

P/QPettersson, Anna

031-335 50 13

Utbildning - Fullfölja studier

RRamstedt, Amie

031-335 53 22

Miljö och samhällsbyggnad

Rangmar, Jenny

031-335 51 75

Arbetsmarknad och social välfärd - FoU i Väst

Redelius, Johanna

031-335 50 36

Utbildning - Skola-Arbetsliv Enhetschef

Reimer, Sofia

031-335 50 58

Utbildning - Fullfölja studier

Ruthér, Cecilia

031-335 50 17

Utbildning - Praktikplatsen.se

Rydberg, Gunnel

031-335 50 74

Förbundsledning Förbundssekreterare

SSandberg, Annette

031-335 50 71

Utbildning - Läromedel

Schotte, William

031-335 54 10

Miljö och samhällsbyggnad

Schöldberg, Madelene

031-335 51 14

Utbildning - Skola-Arbetsliv

Sigurdardóttir, Ingibjörg

031-335 50 41

Utbildning - Lärmiljö

Sigroth, Maria

031-335 50 73

Miljö & samhällsbyggnad - Avdelningschef

Singleton, Nicholas

031-335 50 81

Arbetsmarknad och social välfärd - Enhetschef Kompetens- och verksamhetsutveckling

Sjöstrand, Jenny

031-335 50 92

Utbildning - Analys och samverkan

Ström, Lisa

031-335 53 12

Miljö och samhällsbyggnad (tjänstledig)

Ström, Rikard

031-335 50 95

Utbildning - Projektstöd

Ström, Sandra

031-335 51 30

Utbildning - Gymnasieantagningen

Sundén, Björn

031-335 51 23

Miljö och samhällsbyggnad

Svahn, Sabina

031-335 51 55

Utbildning - Gymnasieantagningen Enhetschef

Svensson, Carolina

031-335 51 30

Utbildning - Gymnasieantagningen

Svensson, Elin (tjl)

031-335 51 46

Miljö och samhällsbyggnad

Söderbäck, Helena

031-335 51 96

Förbundsdirektör

T/U /V /WTornblad, Anders Marzi

031-335 50 15

Utbildning - Systemutveckling

Toth Andrea

031-335 51 62

Utbildning - Gymnasieantagningen

Tóth, Anita

031-335 50 83

Arbetsmarknad och social välfärd

Turner, Russell 


Arbetsmarknad och social välfärd, FoU i Väst

Wadstein, Maja

031-335 54 45

Miljö och samhällsbyggnad

Wallermark, Björn

031-335 53 64

Arbetsmarknad och social välfärd - Kompetens- och verksamhetsutveckling

Wallström, Monica

031-335 52 24

Arbetsmarknad och social välfärd

Vannerberg, Susanne

031-335 51 31

Arbetsmarknad och social välfärd - Kompetens- och verksamhetsutveckling

Westberg, Karin

031-335 53 88

Arbetsmarknad och social välfärd - Kompetens- och verksamhetsutveckling

Vesterlund, Michaela

031-335 50 29

Utbildning - Systemutveckling

Whitehouse, Olivia

031-335 54 14

Miljö och samhällsbyggnad

Wigren, Lena

031-335 51 36

Miljö och samhällsbyggnad (tjänstledig)

Witzöe, Yvonne

031-335 51 91

Arbetsmarknad och social välfärd

Wissö, Therése


Arbetsmarknad och social välfärd, FoU i Väst

X /Y /Z /Å /Ä /ÖZeybrandt, Fredrik

031-335 50 20

Utbildningschef

Åkerlind, Fredrik

031-335 51 35

Utbildning - Verksamhetschef


Senast uppdaterad: 2021-01-15 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund