Du är här:

Miljöarbete

Vår miljövision

Med värdegrunden som utgångspunkt ska GR ligga i framkant i utvecklingen av en hållbar region. Miljöarbetet ska genomsyra varje del av verksamheten och präglas av lyhördhet, handlingskraft och utveckling.

Miljödiplomering

GR är sedan 2003 en miljödiplomerad verksamhet och den 16:e april 2021 blev GR återigen diplomerade enligt Svensk Miljöbas kravstandard. Att årligen genomgå en revision är en självklar del i verksamheten i syfte att ständigt förbättra miljöarbetet och att fortsätta leva upp till kraven i diplomeringen.

GR:s miljöpolicy med riktlinjer för möten och resor i tjänsten och GR:s policy för inköp och upphandling är framtagna för att stödja arbetet med att minska belastningen på miljön.

Göteborgsregionens Kommunalforbund  har miljödiplomerats av Göteborgs Stad

För 2021 har följande fem miljömål satts upp:

  1. Transporter – resande i tjänsten: Minska resandet, inte bara vår egen personals resande utan också tillresande mötesdeltagares resande. En digital utbildnings- och mötesarena ska utvecklas på GR.

  2. Energianvändning: Tvåårigt mål skall vara klart 2021-12-31. Få till stånd en solcellsanläggning på taket som tillgodoser minst 30% av vår verksamhetsel, basår 2019, och i realtid tydliggöra vår elförbrukning och elproduktion för vår personal.

  3. Transporter – cykel: Framskjutet ettårigt mål. Ska vara uppfyllt 2021-12-31. Att öka andelen av personalens resor till och från jobbet som sker med cykel med 15 %.

  4. Transporter – kollektivtrafik: Tvåårigt mål tänkt att vara uppfyllt 2021-12-31. Öka andelen av personalens resor till och från jobbet som sker med kollektivtrafik med 10 %.
  5. Transporter – flyg, tåg, personbilar: Framskjutet treårigt ska vara uppfyllt 2021-12-31. (kan komma att skjutas upp ytterligare ett år p.g.a. Covid-19). CO2-utsläppen (kg/anställd/år) från tjänsteresor ska minska med 5 % per år i tre år, basnivå år 2017.

För 2020 sattes följande fyra miljömål upp:

  1. Få till stånd en solcellsanläggning på taket som tillgodoser minst 30% av vår elförbrukning, basår 2019, och i realtid tydliggöra vår elförbrukning och elproduktion för vår personal. Tvåårigt mål tänkt att vara uppfyllt 2021-12-31. (Delmålen för 2020 är uppfyllda)

  2. Att öka andelen av personalens resor till och från jobbet som sker med cykel med 15 %. Ettårigt mål tänkt att vara uppfyllt 2020-12-31. (Målet framflyttat ett år*)

  3. CO2-utsläppen (kg/anställd/år) från tjänsteresor ska minska med 5 % per år i tre år, basnivå år 2017. Treårigt mål tänkt att vara uppfyllt 2020-12-31. (Målet framflyttat ett år*)
  4. Öka andelen av personalens resor till och från jobbet som sker med kollektivtrafik med 10 %. Tvåårigt mål tänkt att vara uppfyllt 2021-12-31. (delmålen för 2020 är uppfyllda)

Efter sammanställning av indikatorer och mätetal framkommer att målen och delmålen är uppfyllda på alla punkter, *mål 2 och 3 är dock så påverkade av Covid-19 att de inte är fullt ut reviderbara enligt de metoder vi fastställt och vi har därför valt att flytta med dessa mål till nästkommande miljörevision. Punkt 1 och 4 är tvååriga mål med slutdatum 2021-12-31 där de inplanerade delmålen för 2020 är uppfyllda.

Andra delar som kan nämnas kopplat till vårt interna miljöarbete:

GR har infört cykelförmån, en satsning med miljö- och hälsofokus vilket gör det möjligt för samtliga tillsvidareanställda medarbetare att hyra cyklar med tillbehör under 36 månader. De första två ”beställningsfönstren” är genomförda.

GR har också åter igen tilldelats tre stjärnor i Cykelvänlig arbetsplats. Länk till Cykelvänlig arbetsplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att ge bästa möjliga förutsättningar för GR:s medarbetare och externa mötesdeltagare att minska det fysiska resande och underlätta för möten på distans har fler av våra mötes- och konferensrum utrustats med distansmötesteknik. Utveckling av en digital utbildnings- och mötesarena har påbörjats och utrustning för livesändningar och större digitala möten har upphandlats.

Har du några frågor om GR:s miljöarbete så kontakta gärna vår miljösamordnare Sven.

Kontaktperson på GR

Peter Holmström

Sven Olsson
Miljösamordnare

Senast uppdaterad:  

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund