Nu fördjupar vi vår samverkan kring näringslivsutveckling i Göteborgsregionen

I torsdags befäste GR och Business Region Göteborg (BRG) sin mångåriga samverkan kring näringslivsutveckling i Göteborgsregionen genom att teckna ett fördjupat samverkansavtal.

Foto: Bengt Kjellin *

- Samarbetet mellan GR och BRG är etablerat sedan många år. Alla samarbeten behöver vårdas och uppdateras och genom det nya samarbetsavtalet som undertecknades av parterna igår har vi gjort just det. Med samarbetet som grund ska vi fortsätta att bidra till näringslivsutvecklingen och därmed skapa mervärde i samtliga kommuner i Göteborgsregionen, säger Helena Söderbäck, förbundsdirektör på GR .

Hon beskriver kompetensförsörjningen som ett exempel på en aktuell utmaning där sammankopplingen av GR:s och BRG:s respektive verksamheter och uppdrag ger stora möjligheter. BRG har kontakterna med näringslivet och inom GR finns en unik samverkan inom utbildningsområdet. Det ger oss goda möjligheter att genom samverkansavtalet och samverkan med ytterligare parter nå framgång i det komplexa arbetet med matchningen mellan arbetsmarknadens behov och utbildningsutbudet.

- Vi ser fram emot att utveckla och fördjupa samarbetet mellan GR och BRG. GR har länge haft ett nära samarbete med Business Region Göteborg när det gäller näringslivsutvecklingen. Med det nya avtalet förstärker vi samarbetet för att tillsammans skapa ännu bättre förutsättningar för näringslivet att utvecklas i Göteborgsregionen. Att samtliga kommuner i regionen arbetar med näringslivsutvecklingen i samma riktning men utifrån varje kommuns förutsättningar är en oerhörd styrka, säger Helena Söderbäck.

Det fördjupade samverkansavtalet är också starkt kopplat till Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program som även har ett regionalt perspektiv. GR:s medlemskommuner har kommit med inspel till detta program som beskriver hur staden ska arbeta med strategiska näringslivsfrågor på ett konkret, långsiktigt och målinriktat sätt som får betydelse för hela regionen. Alla GR:s medlemskommuner har möjlighet att förhålla sig till det näringslivsstrategiska programmet på lämpligt sätt.

* Från vänster: Helena Söderbäck, förbundsdirektör GR, Dennis Jeryd, förste vice ordförande GR, Jonas Ransgård, ordförande GR,  David Ljung, ordförande BRG, Patrik Andersson, VD BRG, Stefan Svensson, andre vice ordförande GR, Eva Ternegren, förste vice ordförande BRG, och Anders Sundberg, andre vice ordförande BRG.
 

Kontaktperson på GR: Helena Söderbäck

Senast uppdaterad: 2018-03-09 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund