Västkom söker processledare till arbetet med samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård

VästKom är en ideell förening som ägs av de fyra delregionala kommunalförbunden i Västra Götaland; Fyrbodal, Göteborgsregionen, Skaraborg samt Boråsregionen Sjuhärad. Nu söks en processledare på 60 procent.

Västkoms uppdrag är att ge utvecklingsstöd inom hela det kommunala verksamhetsområdet när det är en gemensam uppgift på länsnivå som berör alla 49 kommuner i länet. Många uppdrag drivs tillsammans med Västra Götalandsregionen (VGR) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Nu söker Västkom en processledare, deltid 60 procent, för arbete med Samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård. Visstidsanställning under tiden fr.o.m. snarast till och med 2018-12-31.

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård är en ny lag som den 1 januari 2018 ersatte nuvarande betalningsansvarslag. Syftet med den nya lagen är att patientens övergång från slutenvård till öppenvård ska vara trygg och säker.

Rekommendationen är att kommuner och landsting kommer överens om samverkan och ansvarsfördelning vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård inklusive reglering av kommunens betalningsansvar. Under det gångna året har VGR och kommunerna gemensamt arbetat med framtagandet av en gemensam överenskommelse och riktlinje.

Under mars och april är ett förslag till ny ekonomisk modell ute på remiss hos kommunerna. Under året går arbetet alltmer in i en implementeringsfas. Detta implementeringsarbete kommer att ledas gemensamt av en processledare från VGR respektive en från VästKom/kommunerna. Västkom söker nu därför en processledare på 60 procent för kommunsidan.

Uppdrag

Processledning och arbete med införandet av den nya överenskommelsen och riktlinjen kopplad till lagstiftningen gällande samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård.

Uppgifter

  • Tillsammans med processledare från VGR leda implementeringsgruppens arbete
  • Inför beslut kommunicera med kommunerna kring den nya ekonomiska modellen
  • Genomföra aktiviteter i kommunikationsplan och implementeringsplan
    (tillsammans med implementeringsgruppen och kommunikatör)
  • Ansvara för att lämpliga indikatorer för uppföljning tas fram
  • Bereda ärenden inför beslut i olika organ
  • Samarbeta med berörda aktörer kring nytt IT-stöd

Kvalifikationer

En lämplig kandidat har en relevant utbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet samt gärna erfarenhet från både VGR och kommunal verksamhet. Du är självgående och gillar att samarbeta med andra. Du är bekväm med att presentera material inför grupper och gillar att arbeta med modern teknik i MS office. Du har lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift. Arbetet medför resor i länet.

Anställningsform

Allmän visstidsanställning med månadslön. Som alternativ kan diskuteras ett tjänsteköp från din nuvarande arbetsgivare. Då lånas du ut till VästKom mot ersättning till din arbetsgivare. Din anställning kvarstår då hos din nuvarande arbetsgivare.

Placeringsort

VästKoms kansli finns i Göteborg men placering i Borås, Skövde eller Uddevalla kan också diskuteras.

Ansökan

Maila din intresseanmälan med ett personligt brev till thomas.jungbeck@vastkom.se. Senaste dag för ansökan är den 6 april 2018. Men vänta inte. Vi gör urval löpande.

Vid frågor kontakta:
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom, 0733-35 85 16 eller e-post anneli.bjerde@vastkom.se,
Thomas Jungbeck, VästKom, 072-707 45 50 eller e-post thomas.jungbeck@vastkom.se

Välkommen med din ansökan!

Senast uppdaterad: 2019-12-04 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund