Anna Johansson ny ordförande för Mistra Urban Futures

Tidigare infrastrukturministern Anna Johansson är Mistra Urban Futures nya styrelseordförande.
- GR är en av konsortierådets medlemmar och jag kan konstatera att vår nya ordförande Anna Johansson tillträder vid en viktig tidpunkt. Vi är i en period med tydligt framtidsfokus där långsiktighet och samarbetsformer för fortsatt verksamhet inom ramen för Mistra Urban Futures ska hanteras. Annas politiska erfarenhet, kunskap och engagemang i samhällsbyggnadsfrågor kommer att vara en tillgång i det arbetet, säger GR:s förbundsdirektör Helena Söderbäck.

Anna Johansson har under många år varit verksam som politiker i Göteborg, bland annat har hon varit engagerad i stadsdelsförvaltningen i Bergsjön. Sedan 2007 är hon dessutom ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg. 2014 utsågs hon till infrastrukturminister, en post som hon sedan lämnade 2017. Nu blir hon ordförande i Mistra Urban Futures, centrumet för hållbar stadsutveckling där GR är en av parterna.

– Jag är glad att jag har fått möjligheten att leda Mistra Urban Futures styrelse, säger Anna Johansson. Det som gör Mistra Urban Futures intressant är kombinationen av lokala projekt kombinerat med det internationella nätverk av städer som utgör verksamheten. En annan aspekt är samarbetet mellan forskning och praktik. Jag ser fram emot att kunna bidra med erfarenheter från min politiska bakgrund till utvecklingen av centrumet.

Mistra Urban Futures programchef David Simon välkomnar tillsättningen.

– Anna Johansson blir med sin djupa kunskap och expertis om Göteborg kombinerat med en bred nationell politisk erfarenhet ett viktigt bidrag till styrelsen. Hennes erfarenhet och kunskap blir ett bra komplement till övriga styrelsemedlemmars expertis.

Även Mats Viberg, professor och prefekt inom arkitektur på Chalmers, är glad över att Anna Johansson har accepterat att ta på sig uppgiften att bli styrelseordförande.

– Anna har tidigare ingått i Chalmers styrelse och hon har ett stort engagemang för frågor som rör Mistra Urban Futures verksamhet. Jag är också glad över att vi har hittat en bra balans mellan olika perspektiv bland styrelseledamöterna, både lokal och global expertis såväl från samhälle som akademi. Tillsammans kommer de att kunna bidra med kunskap och engagemang och hjälpa oss att få ut mesta möjliga av de två år som återstår av satsningen och skapa en bra grund för det som ska komma.


Kontaktperson på GR:
Sarah Johnstone

Om Mistra Urban Futures
GR är en av konsortieparterna i Mistra Urban Futures - ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum som arbetar med hållbar stadsutveckling, en av dagens viktigaste samhällsutmaningar. Alla projekt som genomförs drivs tillsammans av praktiker och forskare med målet att förverkliga den rättvisa staden. Centrumet är verksamma i sex städer i världen: Göteborg, Skåne, Stockholm, Kapstaden, Kisumu och Sheffield-Manchester. Centrumet finansieras av Mistra - Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Sida och ett konsortium bestående av Chalmers, Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs stad, GR, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen. www.mistraurbanfutures.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2018-03-27 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund