GR och Storsthlm är semifinalister i Guldlänken 2018

Utmärkelsen Guldlänken 2018 premierar innovationer i offentlig verksamhet som har en märkbar effekt för medborgare eller verksamhet. Innovationerna ska även ha potential att spridas till andra offentliga verksamheter. GR och Storsthlm nomineras för sitt samarbete kring gymnasieantagning.

Gymnasieantagningen i de två regionerna berör årligen 42 000 sökande elever samt verksamhetsprocesser i 41 kommuner. Både GR och Storsthlm ansvarar för denna på delegation av sina respektive medlemskommuner.

Tidigare har organisationerna utvecklat arbetssätt, processer och stödsystem var och en för sig. Men efter en inledande period av fördjupat och undersökande samarbete har organisationerna tagit steget att formalisera samarbetet i ett samverkansavtal med hög ambition och långsiktighet som grund. Nu har GR och Storsthlm nominerats till Guldlänken 2018 och är så här långt semifinalister.

Arrangörer av Guldlänken 2018 är Sveriges Kommuner och Landsting, Vinnova, staten genom Regeringskansliet och eSam samt konferensen Offentliga Rummet. Priset delas ut på Offentliga Rummet den 24 maj.

Läs mer:

Logo för Storstockholm och Göteborgsregionen

 

 

Kontaktperson på GR:
Helena Söderbäck,
Förbundsdirektör GR

Senast uppdaterad: 2018-09-17 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund