Innovativt samarbete ger använda textilier nytt liv

I Sverige hamnar 80 000 ton textilier i soptunnan varje år helt i onödan. Nu driver GR projektet Circular Textile Initiative där använda textilier får ett nytt, spännande liv.

Projektet är unikt eftersom det omfattar alla delar av textilkedjan – från design och produktion till insamling och sortering. Idag saknas ett tydligt helhetsgrepp för hållbar konsumtion av textilier. Detta leder ofta till att de hamnar i soptunnan, och då pratar vi inte bara trasiga textilier utan också fullt dugliga klädesplagg. Genom projektets olika aktiviteter ska nya tillvägagångssätt och tjänster tas fram för att skapa ett mer hållbart textilflöde i Västra Götaland.

Revolution börjar med insamling
Projektet inleds med att Re:textile, Science Park Borås och Swedish Fashion Council arrangerar Circular textile hackathon – två event där etablerade företag inom textil och mode kopplas ihop med studenter, entreprenörer och innovatörer, för att skapa nya cirkulära affärsmodeller inom branschen.

Därefter tar GR över stafettpinnen och påbörjar insamlingen av textiler tillsammans med flera kommuner i regionen. Olika insamlingssystem ska testas i kommunerna för att därefter utvärderas. Wargön Innovation ansvarar för tvätt och sortering av textilierna.

Slutligen ska idéerna från Hackathon skrida till verket och revolutionera hur företag och andra aktörer idag arbetar med textilier. Framför allt ska fokus ligga på de enorma fördelar hållbar textilåtervinning bidrar med för alla som ingår i kedjan.

Ett gränsöverskridande samarbete
I Circular textile inititative samarbetar GR med Re:textile, Wargön Innovation och Swedish Fashion Council. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen, Avfall Sverige samt Vinnova genom initiativet Innovate Passion.


Kontaktperson på GR: Hanna Hellström

Senast uppdaterad: 2019-09-27 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund