Utvecklande ledarskap och GDQ-analys ska ge sänkt sjukfrånvaro i Härryda kommun

ESF- och GR-projektet HälsoGReppets lokala projekt i Härryda kommun satsar på att utbilda en avgränsad grupp enhetschefer i utvecklande ledarskap samt göra en GDQ-analys av deras arbetsgrupper. Följ med på ett besök i Härryda och hör mer om deras arbete mot en mer hälsosam arbetsmiljö i kommunen.

En avgränsad ledningsgrupp i Härryda kommun ges utbildning i utvecklande ledarskap som en satsning inom ESF- och GR-projektet HälsoGReppet. På detta läggs även en GDQ-analys, en metod för att beskriva och mäta gruppers behov av utveckling för att nå ökad effektivitet som arbetsgrupp.

Att delta i det här projektet är ett sätt att stärka ledarskapet genom att öka självinsikten och medvetenheten i den professionella rollen. Då man i ledarskapet använder sig själv som redskap, är det viktigt med personlig utveckling i relation till ledarskapet. Enhetscheferna kan genom projektet få ökade förutsättningar att leda grupper mot önskade mål och resultat, förhoppningsvis med en minskad sjukfrånvaro, säger Tina Forsgren, verksamhetschef vård och omsorg, sektorn för socialtjänst i Härryda kommun.

– Vi har valt en ledningsgrupp som består av femton enhetschefer som arbetar mot kvinnodominerade arbetsgrupper, säger Anna-Kajsa Tagesson, utredare personalfunktionen samt lokal projektledare för uppstartsfasen av HälsoGReppet i Härryda kommun.

Att utföra dessa insatser i en avgränsad chefsgrupp är positivt enligt Härrydas personalchef.

– Ser vi att sjuktalen minskar mer i denna grupp än i övriga delar av kommunen, då vet vi att detta arbete ger effekt, säger Anders Pettersson, personalchef i Härryda kommun.

Hör bland andra Anna-Kajsa Tagesson och Anders Pettersson berätta mer om sitt arbete mot en mer hälsosam arbetsmiljö i filmen nedan.

Häng med till HälsoGReppet i Härryda kommun

HälsoGReppets samtliga lokala projekt kommer besökas under projekttiden,
håll därför utkik för fler filmer inom kort.

HälsoGReppet
Ett GR- och ESF-projekt för att stärka individers ställning på arbetsmarknaden genom att förebygga och förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa, bland de anställda i kommunerna.

Kontaktperson på GR:

Christina Bouweng Andersson
031-335 53 23, 0707-69 03 43 

Senast uppdaterad: 2018-06-08 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund