Utbildning av chefer ett av stegen i HälsoGReppet i Lilla Edet

Lilla Edets kommun arbetar med projektet HälsoGReppet i två steg. Hör personalchef, personalstrateg och en av enhetscheferna inom hemtjänsten berätta om hur de lägger upp sitt arbete.

Lilla Edets kommun har som ett första steg valt att utbilda enhetschefer i utvecklande ledarskap (UL). Syftet med utbildningen är att höja medvetenheten om ledarskapets betydelse för personalens psykiska hälsa.
- Utbildning för ledare och chefer främjar arbetsmiljön, för vi är ju varandras arbetsmiljö, poängterar Maria Holmström, enhetschef Hemtjänst på Lilla Edets kommun.

Steg två i projektet innebär att chefer, hälsoinsperatörer och skyddsombud skapar en grund för hälsofrämjande arbetsplatser.

Se filmen för att få reda på mer om HälsoGReppet i Lilla Edet.

 

Häng med till HälsoGReppet i Lilla Edets kommun

HälsoGReppets samtliga lokala projekt kommer besökas under projekttiden,
håll därför utkik efter fler filmer inom kort.

HälsoGReppet
Ett GR- och ESF-projekt för att stärka individers ställning på arbetsmarknaden genom att förebygga och förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa, bland de anställda i kommunerna.

Kontaktperson på GR:

Christina Bouweng Andersson
031-335 53 23, 0707-69 03 43 

Senast uppdaterad: 2018-08-15 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund