Göteborgsregionens kompetensråd – nästa steg i GR:s arbete för en samverkan mellan skola och arbetsliv

Tillsammans med flera strategiska parter som arbetar med kompetensförsörjningsfrågan i regionen har Göteborgsregionens kompetensråd bildats. Rådet ska diskutera kompetensförsörjning i regionen på en övergripande nivå, oavsett bransch, och är en formalisering av den branschspecifika samverkan som GR varit med och drivit.

Göteborgsregionens kompetensråd. Fotograf: Michael Åkerström

Kompetensrådet skapar ett forum där utbildningsanordnare för gymnasiet, vuxenutbildning och högre utbildning, företag, arbetsmarknadens parter och arbetsförmedlingen kan träffas och lyfta bransch- och utbildningsfrågor utifrån sina behov. Tillsammans kommer rådet ta fram en gemensam målbild av vad som behöver göras i regionen.

Malin Wendt, kommunikatör på Visita, ser stora fördelar med en samverkan på flera nivåer:

 • - Ett kompetensråd möjliggör ett nära samarbete mellan bransch och utbildning - något som förbättrar utsikterna för alla inom respektive näring. Här skapas bland annat många aktiviteter som kan locka fler unga till våra yrkesutbildningar. Dessutom har branschen genom kompetensråden möjlighet att ge sina tankar direkt till utbildarna så att den framtida arbetskraften får med sig rätt kompetens.

Bygger på lyckade projekt för samverkan

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har länge arbetat för en samverkan mellan olika aktörer inom kompetensförsörjning, och strukturen för rådet bygger på redan etablerade branschspecifika samverkansprojekt.

 • Teknikcollege är ett koncept med kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare, fackförbund, arbetsförmedlingen och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.
 • Vård- och omsorgscollege är ett koncept med kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, arbetsgivare, fackförbund, utbildare inom vård- och omsorgssektorn och arbetsförmedlingen samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på vård- och omsorgsutbildningar.
 • Inom installationsbranschen samverkar på regional nivå utbildningsanordnare, fackförbund, arbetsförmedlingen och företag. Kompetensrådet har startat en regional yrkesvuxenutbildning, tagit fram handledningsmaterial för prao på yrkesprogrammet och medverkat på Future Skills.
 • Inom besöksnäringen samverkar på regional nivå utbildningsanordnare, fackförbund, arbetsförmedlingen och företag. Kompetensrådet har bland annat utvecklat handledarutbildningar, dialogkonferens för studie- och yrkesvägledare och medverkat på Future Skills.

Rådet stöttar de branschspecifika samverkanskoncepten

Nu har fler branscher visat intresse för samverkan och rådet bildas just för att det finns ett stort behov av att gemensamt diskutera kompetensförsörjningsfrågan.

Rådet ska arbeta för att fram avsiktsförklaringar, insatser, initiera, planera och genomföra gemensamma utvecklingsinsatser och aktiviteter inom kompetensförsörjning, men även ta ansvar för att fler branschvisa kompetensråd tas fram när behov finns.

Rådet bidrar till ett uppdaterat utbildningssystem

Målet för rådet är att nå en bättre matchning på arbetsmarknaden och bidra till att utbildningar i hela utbildningskedjan i Göteborgsregionen matchas efter det regionala arbetslivets behov.

Arbetet ska även bidra till att ge alla elever förutsättningar att göra välgrundade utbildnings- och yrkesval.

 • - Att välja en utbildning som matchar det egna intresset och där man vet att ens kompetens kommer att efterfrågas på arbetsmarknaden ger en trygghet i valet av utbildning och en vilja att läsa klart den utbildning man påbörjar. Kompetensrådet bidrar till det genom att underlätta för utbildningsanordnare i att matcha utbildningarna mot arbetsmarknadens behov, men även genom att de olika branscherna får en förståelse för hur utbildningsystemet fungerar, säger Fredrik Zeybrandt, utbildningschef på Göteborgsregionen.

Läs mer om Göteborgsregionens kompetensråd här.

Kompetensrådet består av:

 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsmarknad och vuxenutbildningen, Göteborg Stad
 • Business Region Göteborg
 • Chalmers tekniska högskola
 • Företagarna
 • Göteborgsregionens kommunalförbund
 • Göteborgs universitet
 • LO-distriktet i Västsverige
 • Svenskt Näringsliv
 • TRR, Trygghetsrådet
 • TSL, Trygghetsfonden
 • Unionen, Region Göteborg
 • Västra Götalandsregionen
 • Västsvenska Handelskammaren

Göteborgsregionens kompetensråd är en del av GR:s projekt Framtidsrustad region. Projektet finansieras med projektpengar från VGR:s regionala utvecklingsstrategi (VG2020).


Kontaktperson på GR: Johanna Redelius

Senast uppdaterad: 2018-08-29 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund