GR har en ny visuell identitet

Nu byter vi logotyp och förkortar samtidigt namnet till Göteborgsregionen. Detta för att öka tydligheten gentemot våra medlemskommuner och samarbetspartners, men också när vi för fram storstadsregionens frågor i Västra Götalandsregionen, nationellt och internationellt.

Den visuella identiteten tar avstamp i GR:s uppdrag, att verka för samarbete över kommungränserna i vår region. I logotypen är G:et och R:et sammanlänkande för att signalera samverkan. Identiteten ska också signalera att GR är en modern utvecklingsorganisation. Vi arbetar ständigt för att kunna möta upp de nya behov som uppstår i medlemskommunerna i ett samhälle som både är komplext och snabbt föränderligt.

Namnet förkortas till Göteborgsregionen
Samtidigt som Göteborgsregionens kommunalförbund får en ny visuell identitet förkortas namnet till Göteborgsregionen (GR) i kommunikativa sammanhang. Det juridiska namnet kommer dock även fortsättningsvis vara Göteborgsregionens kommunalförbund.

Vi får även en ny adress till vår webbplats: www.goteborgsregionen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den visuella identiteten är en del av ett större arbete med att utveckla GR:s kommunikation. Framöver kommer bland annat webbplatsen att ses över.


Kontaktperson på GR: Eva-Lena Hedvall 

Senast uppdaterad: 2018-09-10 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund