18+ Vad händer nu?

Välkommen till en konferens den 25 oktober om tidigare ensamkommande barns situation, behov och rättigheter.

Målgrupp

Personer verksamma inom det civila samhället, Västra Götalandsregionen, kommuner (socialtjänsten, överförmyndarnämnder, skolor, lokala BRÅ), Migrationsverket, Polisen med flera.


Om dagen

Vi vänder oss till dig som arbetar med eller kommer i kontakt med tidigare ensamkommande barn.

Syftet med dagen är att samla aktörer som möter målgruppen tidigare ensamkommande barn för att fördjupa kunskapen och få en samlad bild av de utmaningar samhället står inför. Under dagen blandas föreläsningar med dialog och tid för erfarenhetsutbyte.


Ur programmet

Vi kommer bland annat att få lyssna till:

 • Dona Hariri, föreläsare, moderator och jurist
 • Anna Lindblad, rättslig expert, Migrationsverket
 • Viktor Banke, advokat
 • Petra Rinman, enhetschef och Elisabeth Svedberg,
  utredare, Nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga
 • Tidigare ensamkommande ungdomar från projektet Rätt Fram!
 • Nina Andersson, jurist och Emma Wennerström, socionom, Barnrättsbyrån
 • Maria von Bredow, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten


NÄR:
Torsdagen den 25 oktober 2018

VAR: Kajskjul 8, Göteborg

ARRANGÖRER: Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Göteborgsregionen (GR) 


Inbjudan & anmälan

 • Inbjudan
 • Jag vill anmäla mig


Kontaktpersoner på GR:  Linda Karlsson och Ulla-Britt Caping Salas

Senast uppdaterad: 2020-09-25 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund