HälsoGReppet på erfarenhetsutbyte i Nederländerna

Göteborgsregionens projekt HälsoGReppet befinner sig just nu i staden Leeuwarden för ett erfarenhetsutbyte med två nederländska kommuner och flera verksamheter. Det ger en unik möjlighet för projektets parter att hämta in och delge kunskap som kan omsättas till nya idéer och klokskap för våra medlemskommuner.

Eftersom HälsoGReppet är ett ESF-finansierat projekt ingår resor för utbyte med andra länder och verksamheter. En grupp på 22 personer från projektledningen, medverkande kommuner och samverkansparter, är just nu på sin första transnationella utbytesresa. Gruppen är i staden Leeuwarden och har tillsammans med de båda nederländska kommunerna Leeuwarden och Súdwest-Fryslân ett erfarenhetsutbyte under tre fullspäckade dagar.

Främja hälsa på arbetsplatser

Erfarenhetsutbytet handlar om att främja hälsa på arbetsplatser och att rehabilitera och förebygga psykiska ohälsa på arbetsplatser. Delegationen består huvudsakligen av HR-chefer och andra med nyckelfunktioner inom HR-avdelningarna, men deltar gör även en representant från Västra Götalandsregionens arbete inom Närhälsan, ordföranden för Göteborgsregionens politiska styrgrupp för arbetsmarknadsfrågor samt projektledningen.

"Dialog om ojämlikhet"

- Nederländerna är ett spännande land att utbyta erfarenheter med och vi började med ett mycket intressant utbyte redan i hotellobbyn där vi blev varmt välkomnade av representanter från värdkommunerna. En dialog om bland annat ojämlikhet vad gäller deltidsarbete och dess orsaker började direkt. Det är ett stort engagemang och intresse från båda håll så samtalsklimatet lovar gott inför våra kommande dagar, säger projektledare Christina Bouweng Andersson.

Mer information

Mer information om utbytesresan kommer senare att publiceras här på projektets webbplats.

Vill veta mer om utbytesresan så titta gärna i vår digitala broschyr: Study visit Göteborg – Leeuwarden – Súdwest-FryslânPDF

Senast uppdaterad: 2018-11-16 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund