InVäst sprider goda resultat

Svenska ESF-rådet bjuder in till en konferens den 16 januari som syftar till att sprida goda resultat och användbara lärdomar från projekt som fått socialfondsmedel för att arbeta med utrikes födda och nyanlända. Ett av projekten som delar med sig av sina erfarenheter under den här dagen är InVäst, som drivs av Göteborgsregionen (GR) och syftar till att utveckla kvaliteten inom SFI-verksamheter samt stärka organisationers kompetens i att ta emot nyanlända i Västsverige.

Konferensen äger rum mot bakgrund av att ett antal projekt har beviljats medel från EU:s socialfond för att arbeta med målgruppen utrikes födda och nyanlända. Många av dessa projekt har samlat en stor mängd erfarenheter inom området integration. Svenska ESF-rådet bjuder därför in till en heldag som syftar till att sprida goda resultat och användbara lärdomar från projekten. Dessutom kommer det att finnas möjlighet att ta sig an ny kunskap och verktyg från externa parter som också är engagerade i integrationsfrågan.

Konferensen vänder sig dels till socialfondsprojekt inom de aktuella regionerna, dels till övriga organisationer som arbetar med dessa frågor.


Kontaktperson på GR:  Sofia Reimer 

Senast uppdaterad: 2018-11-20 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund