GR söker Projektledare med fokus på samverkan skola och arbetsliv genom entreprenöriellt lärande

Vill du vara med och utveckla storstadsregionen med oss? Ansök om tjänsten senast den 13 december.

Om Göteborgsregionen

Genom Göteborgsregionen (GR) arbetar 13 kommuner tillsammans för en miljon invånare i Göteborgsregionen. Sedan år 2000 har regionen vuxit med 150 000 invånare. Den snabba tillväxten innebär både möjligheter och utmaningar inom de områden som vi arbetar med: utbildning, arbetsmarknad, social välfärd, miljö och samhällsbyggnad.

På GR är vi cirka 200 engagerade kollegor som arbetar för att göra livet bättre för alla som lever och verkar i Göteborgsregionen. Verksamheten ska vara till nytta för medlemskommunerna och samtidigt stärka regionen nationellt såväl som internationellt. En stor del av GR:s verksamhet finansieras med externa medel i form av projektmedel, forskningsbidrag och deltagaravgifter. Våra tre kärnvärden, lyhördhet, handlingskraft och utveckling, är vägledande för vårt arbete. Vill du veta mer om hur vi vill utveckla Göteborgsregionen?

Läs våra mål- och strategidokument Hållbar tillväxt och Verksamhetsinriktning 2017-2019.

GR arbetar med den långsiktiga kompetensförsörjningen genom samverkan mellan skola och arbetsliv och entreprenörskap. Vi erbjuder processtöd, organisationsutveckling och kompetensutveckling inom området och skapar mötesarenor för skola och arbetsliv.

Vi vänder oss till alla som arbetar inom skolan och vi vänder oss och arbetar med branscher och företag. Samverkan mellan skola och arbetsliv och entreprenörskap syftar till att framtidsrusta unga människor och motverka utanforskap och skapa de basta förutsättningarna for unga i var region att gora valunderbyggda studie- och yrkesval, och att bidra till en bättre matchning i arbetslivet och en långsiktig kompetensförsörjning.

Vi arbetar med metod- och konceptutveckling och samordning av studiebesök och fadderföretagssamverkan, samt mötesplatser och konferenser rörande områden som kompetensförsörjning, arbetsmarknadskunskap, studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar, branschträffar och andra skola-arbetslivsfrågor.

Under 2019 kommer GR fortsätta att utveckla sitt arbete med fokus på samverkan mellan skola och arbetsliv och prao i undervisningen. Som medarbetare hos oss blir din roll att initiera och processleda samt driva projekt som stödjer regionen kring samverkan skola-arbetsliv samt entreprenörskap i undervisningen, sett ur ett nationellt, regionalt och lokalt perspektiv.

Vill du vara med och utveckla vår verksamhet?

Arbetsuppgifter

Du som söker är en utåtriktad person som arbetar för att utveckla samverkan mellan skola och arbetsliv. Som projektledare är du van att arbeta både strategiskt och operativt kring frågan samt skapar koncept kring samverkan mellan skola och arbetsliv och entreprenörskap i undervisningen.

Arbetet handlar om att på ett konkret och inspirerande sätt initiera, leda och utvärdera såväl egna processer som att arbeta gemensamt i grupprocesser tillsammans med kollegor eller i vår region.

I rollen leder du också processer på skolan på flera olika nivåer kring deras arbete med samverkan skola-arbetsliv samt gällande entreprenörskap i undervisningen. Arbetet innebär att ha ansvar för, ta egna initiativ och leda processer och projekt.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:

  • Har erfarenhet av att skapa metoder och koncept kring samverkan mellan skola och arbetsliv och entreprenörskap.

  • Har god insyn i utbildningslandskapet och har gärna arbetat med liknande frågor. Du behöver ha god kännedom om utbildning, arbetsmarknad och näringslivsfrågor i gränssnittet mellan skola och arbetsliv. Vi ser gärna att du har goda kontakter och nätverk inom både skola och arbetsliv.

  • Kan entusiasmera och argumentera för vikten av samverkan mellan skola och arbetsliv för att unga ska få prova på arbetslivet och få en ökad förståelse inför sina framtida studie- och yrkesval.

  • Har kunskap och bakgrund kring att arbeta, både på strategisk och operativ nivå, med entreprenörskap och kompetensförsörjning, samt inom samverkan mellan skola och arbetsliv.

  • En kreativ och engagerad person och har därför lätt för att knyta nya kontakter och entusiasmera människor i din omgivning. Du har en relevant pedagogisk bakgrund lärarutbildning eller annan erfarenhet av pedagogisk verksamhet.

  • Besitter nätverk inom flera skolformer, samt gärna inom kommuner, utbildning, ideella organisationer och näringslivet.

  • Har förmåga att utveckla, leda, driva samt implementera större samverkansprojekt på nationell, regional och lokal nivå.

  • Är kommunikativ i både tal och skrift samt i sociala medier och har en hög digital kompetens.- Känner sig bekväm med att prata inför grupper och kan inspirera, engagera och processleda.

  • Har erfarenhet av att söka extern finansiering.

  • Är utåtriktad och har hög social kompetens och kan arbeta bra både självständigt och i grupp. Du är också målinriktad och har en god initiativförmåga.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Allmän visstidsanställning till 2020-02-29
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2019-02-26 eller enligt överenskommelse

Ansökan

Ansök senast: 2018-12-13

Ansökan görs endast via Offentliga jobb

Kontaktperson på GR:
Johanna Redelius
Teamledare
Tfn. 031-335 5036, 0708-74 22 68 

Fackliga Företrädare:

Anders Hemborg
Saco-representant
Tfn: 031-335 5072

Katarina Kjellqvist
Vision-representant
Tfn:031-335 5002

Senast uppdaterad: 2018-11-23 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund