Västkom söker utvecklingsinriktade personer till arbetet med Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM.

Västra Götalandsregionen har tecknat avtal med Cerner Sverige AB om att införa ett nytt modernt IT-stöd för vårdens olika processer. Vi efterfrågar nu medarbetare i kommunerna som vill vara med och utforma och anpassa systemet till våra kommunala verksamheter.

Systemet heter Millenium och alla kommuner finns med i upphandlingen genom ett antal så kallade optioner. Det innebär att kommunerna kommer att få möjlighet att ansluta sig till det nya kärnsystemet i olika omfattning. Systemet kommer att erbjuda olika funktioner för informationsdelning mellan huvudmännen och privata vårdgivare.

Bland annat behöver Västkom nu sakkunniga ämnesexperter inom vård och omsorg, inklusive. Elevhälsan, samt basbemanning till det samverkanskontor som ska etableras .


Information lämnas av: Thomas Jungbeck 072-707 45 50,  eller Karl Fors, 072-566 30 70 på Västkom

Senast uppdaterad: 2019-02-08 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund